Begin tekst
NIEUWS
TEGENSPRAAK
SUPPLEMENT
AGENDA
ARCHIEF
ADVERTENTIES
SERVICE

EVJ
Overzicht

Vragen & Opmerkingen

Begrippenlijst:
A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J,
K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, T, U,
V, W, X, Y, Z

Economische orde

Elk land moet oplossen op welke manier het de beschikbare produktiefactoren zal verdelen over de produktiemogelijkheden. Wat moet er worden geproduceerd, hoeveel, op welke manier, welke kwaliteit, waar, wanneer en voor wie. Elk land lost dit allocatieprobleem op een andere manier op. De manier waarop een land de beslissingen van miljoenen consumenten en producenten, de overheid en de belangenorganisaties op elkaar afstemt, bepaalt de economische orde in dat land.

Bovenkant pagina
NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD / Pleus & Schöndorff (1 maart 1996 / web@nrc.nl)