U kijkt naar de website van NRC Handelsblad gedurende de periode 1995-2001. Bezoek ook de de huidige site.

NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICE


Dossier Spoorwegen

Nieuws

Nederlandse Spoorwegen

Overheid

Overige partijen

Knelpunten

Discussie

Documenten

Links

Links

Vervoersbedrijven

Nederlandse Spoorwegen
Naast een reisplanner en actuele reisinformatie geeft de site van de Nederlandse Spoorwegen een beknopte uitleg over de structuur van het bedrijf.

Noordned
De webpagina's van Noordned geven informatie over het reizen met dit bedrijf en over de speciale collegeliner voor studenten. Tevens kunnen reizigers een contactadvertentie op de site plaatsen.

Syntus
Informatie over reizen en tarieven.

Overheid

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Algemene site van het Ministerie van Verkeer met informatie over beleidsplannen en projecten van de overheid.

Raad voor verkeer en waterstaat
De Raad voor verkeer en waterstaat heeft tot taak de regering te adviseren over het beleid als het gaat om het vervoer van goederen en personen, de waterhuishouding, informatie- en communicatietechnologie en de daarvoor benodigde infrastructuren. De Raad wil daarmee bijdragen aan de maatschappelijke discussie en de besluitvorming.

Bereikbaarheidsoffensief
Op deze site van het Ministerie van Verkeer wordt uitleg gegeven over het Bereikbaarheidsoffensief, een plan dat een pakket aan maatregelen behelst om de Randstad bereikbaar te houden.

Vakbonden

VVMC
Met 3.500 leden de grootste vakbond voor rijdend personeel. De webpagina's geven een beeld van de vakbond en haar taken.

Belangenorganisaties

Stichting Rekenschap
Site over prestatiemeting van het openbaar vervoer in Nederland. (Nog in aanbouw.)

ROVER
De website van ROVER bericht over verschillende onderzoeken die de organisatie houdt, bijvoorbeeld naar punctualiteit van het openbaar vervoer. Diverse publicaties van ROVER zoals rapporten en persberichten zijn na te lezen.

ANWB
De ANWB geeft op haar site informatie over vervoer en mobiliteit, maar voornamelijk bezien vanuit het oogpunt van de automobilist.

Algemene informatie

OVR-reisinformatie
Gratis planner voor reizen met het openbaar vervoer. Actuele reisinformatie.

Verkeerskunde
Site van het tijdschrift Verkeerskunde. Actueel nieuws en een uitgebreide webgids met sites over vervoer. In een forum kan over diverse onderwerpen gediscussieerd worden.

Railned
Organisatie voor capaciteitsmanagement en spoorwegveiligheid. De site bevat het Regelement Railverkeer, met daarin de veiligheidseisen voor spoorbedrijven, en een overzicht van gecertificeerde bedrijven. Verschillende brochures en rapporten zijn per e-mail te bestellen, gratis of tegen een vergoeding.

Nedtrain
Het bedrijf dat het onderhoud aan rollend materieel van de NS verzorgt. De site geeft informatie over de werkzaamheden van het bedrijf.

Holland Railconsult
Ingenieurs- en adviesbureau voor openbaar vervoer en railinfrastructuur. Op de site uitleg over projecten waarbij dit bedrijf is betrokken, zoals de Betuweroute en de Hoge Snelheidslijn.

OV-klaagbank
Website waar reizigers kunnen klagen over het openbaar vervoer.

NRC Webpagina's
5 april 2001

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad