Rijksakademie van Beeldende Kunsten
NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 

RIJKSAKADEMIE
NEDERLANDSE VERWENNERIJ
TECHNIEK
OUD-DEELNEMERS
GESCHIEDENIS
PRIX DE ROME
MACHT EN LIEFDE
VERWARRING SCHEPPEN
TRANSPARANTE TAAL
GEEN POËTISCHE ONDERWERPEN
ELK IDEE 'N NIEUWE VORM
GROEZELIG NACHTGEVOEL
SPANNING OPVOEREN
OPEN ATELIERS
ACADEMIE
ARTISTS IN RESIDENCEOverzicht eerdere
afleveringen Profiel

ACADEMIE

De Rijksakademie van beeldende kunsten is gevestigd aan de Sarphatistraat in Amsterdam in de voormalige Kavallerie-kazerne, nabij het Tropenmuseum en Artis.

Directeur van de academie is sinds 1985 prof. J. Schrofer. Zijn beleid wordt gecontroleerd door een zevenkoppige Raad van Toezicht, die onder voorzitterschap staat van de voormalige minister van Cultuur, mr. drs.L.C. Brinkman.

Financiering De belangrijkste financier van de Rijksakademie is het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, dat voor dit jaar bijna 6 miljoen gulden aan subsidie geeft. Ook het ministerie van Buitenlandse Zaken draagt bij aan de financiering, evenals het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken, het Vlaamse ministerie van Cultuur, de Unesco en de Nuffic. Verder geven bedrijven, fondsen en stichtingen financiële bijdragen viir stipendia.

De Stichting Trustfonds Rijksakademie (voorheen Stichting Intendance, vrienden van de Rijksacademie) houdt zicht bezig met sponsorwerving voor de Rijksakademie. Zij staat onder voorzitterschap van ondernemer en kunstverzamelaar jhr. G.E. Loudon.

Deelnemers Per jaar melden zich 650 tot 700 jonge kunstenaars voor deelname aan de Rijksakademie, een aantal dat de laatste jaren geleidelijk is gestegen van 200 in 1986 via 380 in 1990 tot 450 in 1993. Op de academie is plaats voor 60 deelnemers; gemiddeld worden per jaar 30 nieuwe deelnemers aangenomen. Hun gemiddelde leeftijd bedraagt 28 jaar. In het algemeen hebben zij al een kunstopleiding afgerond en enige zelfstandige beroepservaring achter de rug.
Per jaar komt de helft van de deelnemers uit Nederland, zij het dat zij niet allen de Nederlandse nationaliteit hebben.

Meeste studenten komen uit het buitenland

Selectie Aan de hand van een werkplan en documentatie die de kandidaten moeten insturen en door middel van een gesprek met hen bepaalt een selectiecommissie wie er tot de academie worden toegelaten. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de Engelse taal beheersen.
Een werkperiode aan de academie loopt van januari tot en met december. De kunstenaars melden zich voor één jaar aan; in overleg kan daaraan nog een tweede jaar worden toegevoegd. Het inschrijfgeld bedraagt 1.800 gulden en daar komt nog 1.700 gulden voor andere kosten bij.

Faciliteiten Het gebouw van de academie is voor de deelnemers vrijwel het gehele jaar gedurende 24 uur per etmaal toegankelijk. De kunstenaars hebben er ieder de beschikking over een eigen atelier. De Rijksakademie beschikt over werkplaatsen voor computertechnologie, diepdruk, drukwerkvoorbereiding, elektronica, film, fotografie, gips, hoogdruk,hout, keramiek, klei, kunststoffen, lithografie, metaal, offset, reprografie, steen, textiel, verf, video, zeefdruk. Ook zijn er vijf grote ruimten, waar deelnemers bijvoorbeeld projecten kunnen voorbereiden. Verder beschikt de academie over een bibliotheek die gespecialiseerd is in de beeldende kunsten, met zo'n 25.000 boeken, catalogi en tijdschrijftjaargangen. Ook is er een kunstenaarsdocumentatie met in beeld en woord het werk van (oud-)deelnemers. Verder zijn er technische specialisten beschikbaar voor hulp bij onderzoek en productie

Begeleiding Ongeveer 25 kunstenaars treden op als docent of begeleider van de deelnemers. Onder hen Matt Mullican, Michel François, Luc Tuymans en Emo Verkerk.

Ook zijn aan de Rijksakademie kunstcritici, -historici en tentoonstellingsmakers verbonden, die via individuele gesprekken ondersteuning aan de deelnemers geven en adviseren bij het organiseren van seminars, workshops, discussies en dergelijke.

Rijksakademie van beeldende kunsten
Sarphatistraat 470
1018 GW Amsterdam
tel (020) 527 03 00
fax (020) 527 03 01

Internet:
www.rijksakademie.nl
e-mail:
info@rijksakademie.nl

NRC Webpagina's
28 OKTOBER 1999

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) OKTOBER 1999