NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 

RECHTSHERSTEL
PORTRETTEN
BUITENLAND
ZIGEUNERS
JODEN
DWANGARBEIDERS
INDISCHE GEMEENSCHAP
ONROEREND GOED
ROOFKUNST
CLAIMS
NA DE OORLOG
COMMISSIES
AFSPRAKEN
MELDPUNTEN
INTERNETOverzicht eerdere
afleveringen Profiel

Meldpunten

Indische Nederlanders, joden, ex-dwangarbeiders en zigeuners die meer willen weten over het naoorlogs rechtsherstel of het indienen van een claim, kunnen zich wenden tot diverse meld- en informatiepunten. Een overzicht:

Joden Het Centraal Meldpunt Joodse Oorlogsclaims inventariseert claims voor niet-uitbetaalde verzekeringspolissen, kunstvoorwerpen, niet opgeheven bank- of spaarrekeningen, bedrijven en inboedel. Het meldpunt stuurt de binnengekomen claim door naar de verantwoordelijke instantie en fungeert als intermediair tussen de indiener en de betreffende instantie. Voorwaarde is dat de claim door voldoende bewijsmateriaal wordt onderbouwd. Het meldpunt is dagelijks geopend van 9 tot 12.30 uur, (020) 416 75 96, meldpunt@cjo.nl

Ex-dwangarbeiders Het Meldpunt ex-dwangarbeiders van de Stichting Burger Oorlogsgetroffenen (SBO) werd in januari 1990 opgericht. Niet-joden die tijdens de oorlog in concentratiekampen of getto's dwangarbeid hebben verricht of mensen die werden gedeporteerd naar Duitsland of door Duitsland bezette gebieden en daar vervolgens tewerk werden gesteld, kunnen zich hier aanmelden voor geld dat vorig jaar door de Duitse overheid en het Duitse bedrijfsleven werd vrijgemaakt voor deze groep (in totaal 8,2 miljard DM). Het meldpunt is dagelijks geopend van 9 tot 17.00 uur, (055) 522 03 00.

Indische Nederlanders In februari 1998 werd het Meldpunt Onderzoek Indische Tegoeden geopend. Bij dit meldpunt kunnen geen schadeclaims worden ingediend, maar kan wel informatie worden ingewonnen over herstelbetalingen aan de Nederlands-Indische gemeenschap. Het telefoonnummer blijft lopende het onderzoek naar de verloren gegane Indische tegoeden en het rechtsherstel na de Tweede Wereldoorlog geopend. Het meldpunt is dagelijks bereikbaar van 9 tot 17 uur, 09 00 202 51 98.

Zigeuners In Nederland woonachtige zigeuners beschikken niet over een eigen meldpunt. Wel bestaat er een organisatie die vragen van bellers over (onder meer) rechtsherstel beantwoordt. De Landelijke Sinti Organisatie is bereikbaar van maandag tot donderdag van 9 tot 16 uur, (0499) 37 12 12.

NRC Webpagina's
5 MEI 2000


   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) MEI 2000