NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICEDossier Belastingplan 2001

Nieuws

Hoofdpunten van het plan

Achtergrond

Kritiek op het plan

Documenten

Links


Prelude op fiscale regels

AERTJAN GROTENHUIS en KEES VAN HOOFT
Op 1 januari 2001 treedt een al veel besproken nieuw belastingstelsel in werking. Een belangrijk deel daarvan is de vermogensrendements- heffing die vermogen met 1,2 procent belast. De inkomsten- belasting op rente en dividend wordt afgeschaft, evenals de vermogensbelasting. Het nieuwe belastingsysteem kan het nodig maken de beleggingsstrategie te herzien.

1

Wat doet u het lieft?

Bepaal eerst wat u het liefst met uw vermogen wilt doen. Hoe u het wilt besteden of hoe u het wilt beleggen. Breng dan de fiscale gevolgen in kaart, zowel voor het jaar 2000 als onder het nieuwe stelsel vanaf 2001. Kijk pas dan naar de fiscale aspecten. Hoeveel fiscale voordelen kunnen speciale constructies opleveren? Niet alleen voor dit jaar, maar vooral na de belastingherziening per 1 januari 2001. Is dat fiscale voordeel het u waard van uw favoriete aanwending af te zien en eventueel beperkingen te aanvaarden?

2

Wat te doen met constructies?

Fiscale constructies beloven beleggers vaak gouden bergen en maken die belofte soms inderdaad waar. Vraag voor nu lopende constructies bij degene die ze heeft aanbevolen hoe ze zich na 1 januari 2001 fiscaal gedragen. Sommige constructies, zoals rentegroeifondsen, verliezen hun aantrekkelijkheid. Afhankelijk van de oplossing die de financiële instelling voor zijn beleggers zoekt, kan het zaak zijn voóór 1 januari zelf initiatief te nemen. Informeer daarom nu al wat de uitgevende instelling denkt te doen voor de bestaande beleggers. Wie wacht tot de financiële instellingen zelf een initiatief nemen, kan aan het eind van dit jaar in tijdnood komen.

3

Naar Luxemburg?

Er staat voor miljarden guldens aan zwart geld in het buitenland, waaronder Luxemburg. De Nederlandse banken in Luxemburg ontvangen u daar met Nederlands bankpersoneel en zonder nieuwsgierigheid naar de herkomst van het geld. Sommige banken halen desgewenst grotere bedragen thuis op om ze discreet op een nummerrekening te zetten. Zonder post aan huis als men dat wil. De banken maken geen reclame voor het dienstenpakket van hun Luxemburgse filialen om de regeringen die de Luxemburgse maas willen dichten, niet te provoceren. Een rit naar Luxemburg is alleen zinnig als men het bezit van vermogen wil verheimelijken; dikwijls voor de fiscus maar dat is zeker niet altijd het hoofdmotief. Tal van mensen willen ten behoeve van hun financiële onafhankelijkheid een geheim potje aanhouden waar hun partner niet van weet. Anderen willen verborgen geld achter de hand houden in geval van een faillissement.

Wie alleen maar belasting wil besparen, kan zich afvragen of de kosten en het ongemak opwegen tegen de 1,2 procent vermogensrendementsheffing die men vanaf 1 januari 2001 in Nederland over zijn vermogen moet betalen. Zwart geld geeft uit zijn aard bovendien forse beperkingen in de aanwendingsmogelijkheden. De fiscus blijft namelijk geïnteresseerd in kostbare transacties die uit het niets lijken te komen. Bovendien vinden niet alle erfgenamen het elegant opgezadeld te worden met een zwarte rekening die hen ook in het zwarte circuit dwingt, dan wel problemen met de fiscus veroorzaakt.

4

Overheid zit niet stil.

Zowel voor gekunsteld aandoende legale constructies als voor zwartgeldconstructies geldt dat de overheid niet stil zit. Beperkende maatregelen kunnen zomaar uit de lucht vallen en de wetgever toont weinig respect voor de lopende rechten van mensen die in het kader van een constructie al verplichtingen zijn aangegaan. Op Europees niveau worden zwartgeldbeleggingen aangepakt. Zo beëindigt Oostenrijk nog dit jaar de mogelijkheid om geld op anonieme spaarbankboekjes aan te houden.

NRC Webpagina's
4 MAART 2000

Den Haag

   Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad