NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICEDossier Belastingplan 2001

Nieuws

Hoofdpunten van het plan

Achtergrond

Kritiek op het plan

Documenten

Links


Hoofdpunten belastingplan


De Tweede Kamer is gisteren met een ruime meederheid akkoord gegaan met de Belastingherziening 2001. Naast de coalitiepartijen PvdA, VVD en D66 steunden ook het CDA en GPV/RPF het plan van minister Zalm en staatssecretaris Vermeend (Financiën).

Alleen GroenLinks, de SP en het SGP stemden tegen. Als over enkele maanden de Eerste Kamer haar goedkeuring heeft gegeven aan het plan kan met de uitvoering begonnen worden. De Belastingdienst moet worden omgeschoold en staatssecretaris Vermeend heeft inmiddels een nieuw belastingformulier klaarliggen. Voor huishoudens zijn de effecten van de grootscheepse herziening pas merkbaar als ze begin 2002 hun nieuwe belastingformulier moeten invullen. Wat zijn de voornaamste wijzigingen in het plan?

 • Alle inkomensgroepen gaan er dankzij de lastenverlichting van bijna zes miljard gulden op vooruit. Minima profiteren meer dan de middeninkomens, de hoogste inkomens (meer dan vier keer modaal) gaan er procentueel het meest op vooruit.

 • Er komt een zogenoemd boxenstelsel, waarin inkomsten uit werk en woning (Box I), inkomsten uit aanmerkelijk belang (Box II) en inkomsten uit sparen en beleggen (Box III) verschillend worden belast.

 • Het reiskostenforfait wordt afgeschaft. In plaats daarvan komt er een reisaftrek, die lager is dan het forfait. Dit is bedoeld om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren.

 • Ook het gebruik van de auto van de zaak gaat veranderen. Er mogen nog maximaal 500 privé-kilometers gereden worden in plaats van 1.000 zonder fiscalebijtelling. Bij meer privékilometers geldt een bijtelling van 15, 20 of 25 procent, afhankelijk van het aantal gereden privé-kilometers.

 • De hypotheekrenteaftrek voor aflossingsvrije hypotheken met onbeperkte looptijd wordt gemaximeerd op 30 jaar. Daarna is belastingvrije aftrek na 30 jaar niet meer mogelijk. De hypotheek op de eventuele tweede of meer woningen is niet meer aftrekbaar.

 • Een arbeidskorting van maximaal 1.847 gulden per jaar voor iedereen die werkt, ook voor kleine deeltijdbanen, moet het verschil tussen werkenden en niet-werkenden vergoten.

 • De werkelijke beroepskosten kunnen niet meer worden afgetrokken maar worden vervangen door een algemene aftrek van vier procent van het loon met een maximum van 1.263 gulden.

 • Mensen die een pensioengat hebben kunnen jaarlijks maximaal 2.000 gulden belastingvrij sparen via een lijfrentepolis.

 • Iedereen die minstens drie dagen in de week met de fiets naar het werk komt, krijgt een fietsaftrek van 175 gulden per jaar.

 • Er komt een inkomensafhankelijke korting voor gezinnen met kinderen van minimaal 80 en maximaal 160 gulden. Ook komt er een zogenoemde combinatiekorting voor werkende ouders met kinderen tot twaalf jaar. Die korting bedraagt 440 gulden per jaar.

 • Ouderen krijgen een korting van minimaal 100 en maximaal 380 gulden.

 • Het belastingtarief voor houders van een aanmerkelijk belang (directeur grootaandeelhouders) gaat 25 procent bedragen. Voor commanditaire vennoten die belggen in de film- en scheepvaartindustrie geldt een vrijstelling over de eerste 45.000 gulden.

 • Het nieuwe belastingformulier, dat vanaf 2002 op de deurmat valt, wordt 'paars-roze' van kleur.

 • NRC Webpagina's
  4 FEBRUARI 2000

  Den Haag

     Bovenkant pagina

  NRC Webpagina's © NRC Handelsblad