NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICEDossier Belastingplan 2001

Nieuws

Hoofdpunten van het plan

Achtergrond

Kritiek op het plan

Documenten

Links


Fiscale korting kinderen gehalveerd

Door een onzer redacteuren
DEN HAAG, 26 JAN. Door een rekenfout van het ministerie van Financiën moet een belastingvoordeel voor werkende ouders met kinderen tot 12 jaar worden gehalveerd. In plaats van 441 gulden per jaar, zoals vorige week aangekondigd, krijgen werkende belastingbetalers slechts aftrek van 220 gulden per jaar. D66, PvdA en VVD hadden om deze 'combinatiekorting' gevraagd. Dit bleek gisteren voorafgaand aan het Kamerebat over de Belastingherziening 2001. In het debat bleek dat de coalitiepartijen PvdA en D66 een nieuwe vorm van vermogensbelasting, de zogenoemde vermogensrendementsheffing over vijf jaar tegen het licht willen houden.

Als het systeem niet werkt, willen PvdA en D66 de heffing afschaffen. Ambtenaren van Financiën, die de Kamerleden bijstaan met het doorrekenen van hun voorstellen, ontdekten dat de kosten voor de kinderkorting 800 miljoen gulden bedragen in plaats van 400 miljoen, zoals vorige week was berekend. De coalitiepartijen hadden een voorstel ingediend waarbij ouders met kinderen tot 12 jaar per een korting zouden krijgen om de inkomensdaling op te vangen die ontstaat als er kinderen komen. De zogenoemde combikorting zou de combinatie tussen arbeid en zorg moeten stimuleren.

De financiële dekking die de coalitiepartners voor hun voorstel hadden bedacht, een verlaging van de arbeidskorting (een korting voor alle werkenden) met 77 gulden tot 1.750 gulden, bleek daarvoor ontoereikend.

De partijen pasten daarop hun voorstel aan en halveerden de vrijstelling voor kinderen. Hoe de fout is ontstaan, kon of wilde Financiën niet zeggen. De coalitiepartijen reageerden teleurgesteld op de rekenfout. "

Jammer", meent initiatiefneemster Giskes (D66), "maar de korting blijft, en dat is de grootste winst." Bos: "Ambtenaren hebben een foutje gemaakt, dat is buitengewoon triest." Tijdens het debat, gisteren en vanmorgen, bleek tevens dat de zogenoemde vermogensrendementsheffing moet worden afgeschaft als over vijf jaar blijkt dat die niet werkt. Deze heffing voorziet in een belasting van 1,2 procent op het vermogen. Linkse partijen hadden liever een belasting in willen voeren over de gemaakte winsten bij beleggingen. De PvdA drong bij staatssecretaris Vermeend aan op een evaluatie in 2005. Als de beoogde extra opbrengst van 450 miljoen gulden per jaar niet wordt gehaald, zal het kabinet een andere oplossing moeten vinden om vermogen te belasten. Ook D66 wil de vermogensrendementsheffing evalueren. In haar bijdrage, vanmorgen, stelde Kamerlid Giskes (D66) zich de retorische vraag of het draagkrachtbeginsel niet met voeten wordt getreden. De openlijke kritiek op de vermogensrendementsheffing van PvdA en D66, die zich in het regeerakkoord hebben vastgelegd op een dergelijke heffing, was koren op de molen van de oppositie. GroenLinks, SP en het CDA zijn tegen de rendemenstheffing. Vooral GroenLinks en de SP, voorstanders van een heffing naar draagkracht op vermogen, maakten het PvdA'er Bos moeilijk. "Het is voor u als socialist toch onaanvaardbaar dat de rijken er door deze regeling op vooruit gaan", beet SP-voorzitter Marijnissen Bos toe. Bos gaf toe dat belasting op winst uit vermogen eerlijker is, maar dat dat te veel ruimte voor belastingontduiking laat. Daardoor dreigen de rijken toch weer de dans te ontspringen, meent hij. Het alternatief, de vermogenswinstbelasting, is daarmee toch oneerlijker, aldus Bos. Financiën heeft berekend dat de heffing 450 miljoen gulden meer opbrengt dan het huidige systeem van vermogens belasten.

De coalitiepartijen reageerden teleurgesteld op de rekenfout. "

Jammer", meent initiatiefneemster Giskes (D66), "maar de korting blijft, en dat is de grootste winst." Bos: "Ambtenaren hebben een foutje gemaakt, dat is buitengewoon triest." Tijdens het debat, gisteren en vanmorgen, bleek tevens dat de zogenoemde vermogensrendementsheffing moet worden afgeschaft als over vijf jaar blijkt dat die niet werkt. Deze heffing voorziet in een belasting van 1,2 procent op het vermogen. Linkse partijen hadden liever een belasting in willen voeren over de gemaakte winsten bij beleggingen. De PvdA drong bij staatssecretaris Vermeend aan op een evaluatie in 2005. Als de beoogde extra opbrengst van 450 miljoen gulden per jaar niet wordt gehaald, zal het kabinet een andere oplossing moeten vinden om vermogen te belasten. Ook D66 wil de vermogensrendementsheffing evalueren. In haar bijdrage, vanmorgen, stelde Kamerlid Giskes (D66) zich de retorische vraag of het draagkrachtbeginsel niet met voeten wordt getreden. De openlijke kritiek op de vermogensrendementsheffing van PvdA en D66, die zich in het regeerakkoord hebben vastgelegd op een dergelijke heffing, was koren op de molen van de oppositie. GroenLinks, SP en het CDA zijn tegen de rendemenstheffing. Vooral GroenLinks en de SP, voorstanders van een heffing naar draagkracht op vermogen, maakten het PvdA'er Bos moeilijk. "Het is voor u als socialist toch onaanvaardbaar dat de rijken er door deze regeling op vooruit gaan", beet SP-voorzitter Marijnissen Bos toe. Bos gaf toe dat belasting op winst uit vermogen eerlijker is, maar dat dat te veel ruimte voor belastingontduiking laat. Daardoor dreigen de rijken toch weer de dans te ontspringen, meent hij. Het alternatief, de vermogenswinstbelasting, is daarmee toch oneerlijker, aldus Bos. Financiën heeft berekend dat de heffing 450 miljoen gulden meer opbrengt dan het huidige systeem van vermogens belasten.

NRC Webpagina's
26 JANUARI 2000

Den Haag

   Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad