U kijkt naar de website van NRC Handelsblad gedurende de periode 1995-2001. Bezoek ook de de huidige site.

NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICE


Dossier Rekeningrijden

Stand van zaken

Politieke achtergronden

Kritiek en alternatieven

Experiment in de Randstad

De techniek

De Stemming

Links

 


Politieke achtergrond van het rekeningrijden

Het rekeningrijden staat al een tiental jaren op de politieke agenda, maar de invoering werd steeds opnieuw uitgesteld. In het regeerakkoord voor Paars-II (1998) werd vastgelegd dat het rekeningrijden tijdens deze regeerperiode zou worden geïntroduceerd. Coalitiepartner VVD ging met merkbare tegenzin akkoord met deze bepaling. Ook bedongen de liberalen dat in ruil hiervoor de motorrijtuigenbelasting verlaagd zou worden.

Door het regeerakkoord had de nieuwe minister van Verkeer en Waterstaat, Tineke Netelenbos (PvdA), weinig armslag meer op dit punt. Toen zij echter in het voorjaar van 1999 steeds sterker onder druk kwam te staan, in het bijzonder door niet aflatende kritiek van de kant van de ANWB en dagblad De Telegraaf, besloot ze gas terug te nemen. Het rekeningrijden zou niet langer in alle vier grote steden tegelijk hoeven worden ingevoerd. In plaats daarvan kon eerst worden gestart met een experiment in één of meer steden. Zoals steeds, bleef Netelenbos haar critici echter voorhouden dat die nog nimmer een realistisch alternatief voor het rekeningrijden ter tafel hadden gebracht.

Inmiddels nam ook de kritiek toe van de kant van de VVD, die zich zag geconfronteerd met een steeds luider morrende achterban. Het Kamerlid Hofstra liet geen gelegenheid voorbij gaan om te verklaren dat het hooguit om een experiment zou mogen gaan. En als zich niet snel een vermindering van het aantal files met 30 procent aftekende, moest de hele onderneming wat hem betreft worden gestaakt. Anders dan de VVD, bleven PvdA en D66 warme voorstanders van het rekeningrijden. Daarbij mochten ze op steun rekenen van GroenLinks. Het CDA, SP, SGP en RPF wezen het rekeningrijden echter juist af.

Inmiddels namen Netelenbos en haar ambtenaren wijselijk niet langer het beladen woord rekeningrijden in de mond. Ze spraken over een ,,spitstarief'' en over ,,totaalpakketten'' om de bereikbaarheid van de grote steden te verbeteren.

Lees ook:

Kamer: informatie fileplan onvoldoende
De Tweede Kamer wil meer informatie van minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over haar kostbare plannen voor de filebestrijding in de Randstad alvorens die daaraan definitief goedkeuring hecht.
(14 juni 2000)

VVD: zelfde bedrag voor weg en spoor
De VVD eist in ruil voor medewerking aan het zogeheten Rondje Randstad - snel nieuw spoor tussen de vier grote steden waarmee zeker zes miljard gulden zal zijn gemoeid - een vergelijkbaar bedrag voor nieuwe wegen.
(8 juni 2000)

Hoofdartikel: rijden en stilstaan
Bereikbaarheidsoffensief. Dat is dus de komende jaren het nieuwste begrip om het nationale fileleed tegen te gaan. Het kabinet is gisteren akkoord gegaan met de onder deze naam gegroepeerde mobiliteitsplannen van minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat). Een zeer brede aanpak moet er toe leiden dat de Nederlandse wegen niet nog verder dichtslibben.
(20 mei 2000)

Mark Kranenburg: Knooppunt Nederland
Eén van de ministers met het meeste geld om extra uit te geven is die van Verkeer en Waterstaat. De komende tien jaar mag Tineke Netelenbos niet minder dan 70 miljard gulden besteden aan infrastructuur. En nu al weet ze dat er nog meer bijkomt. Maar of Netelenbos nu ook echt gelukkig is met al deze financiële weelde, valt te betwijfelen.
(27 april 2000)

GroenLinks hekelt aanpak rekeningrijden
GroenLinks-fractievoorzitter Rosenmöller heeft gisteren gedreigd de steun van zijn partij voor het rekeningrijden in te trekken. Volgens hem gaat minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) veel te ver in haar pogingen het bedrijfsleven en andere tegenstanders te winnen voor haar plannen voor deze methode van filebestrijding.
(3 april 2000)

Netelenbos boos na uitspraken VVD-Kamerlid
Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) heeft gisteren boos gereageerd op een beschuldiging van het VVD-Kamerlid Blaauw dat zij ,,prostitutie bedrijft met overheidsgeld" bij de invoering van het rekeningrijden rond de vier grote steden.
(1 maart 2000)

VVD komt Netelenbos tegemoet
De VVD is gisteren minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) alsnog tegemoet gekomen in de omstreden zaak van het rekeningrijden in de Randstad. Bovendien bleek ook het CDA bereid aan een experiment met deze manier van filebestrijding mee te werken.
(5 november 1999)

Paars blijft worstelen met autoprobleem
De paarse coalitie blijft worstelen met de kwestie van het autoverkeer, of het nu gaat om stilstaande auto's in de file dan wel om de maximumsnelheid op de snelwegen in de Randstad.
(4 november 1999)

Spervuur aan vragen over rekeningrijden
De oppositie tegen het rekeningrijden is groot en vertraging bij de invoering ervan ligt in de rede. Maar minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) geeft geen krimp.
(14 april 1999)

VVD-leider komt op voor automobilist
VVD-fractieleider Dijkstal heeft zich in de verkiezingscampagne voor de Provinciale Staten opgeworpen als beschermer van de belangen van automobilisten.
(22 februari 1999)

Ook bij Paars II staat de automobilist in de file
Het nieuwe kabinet stelt mondjesmaat extra fondsen ter beschikking voor nieuwe wegen. De files zullen er niet door verdwijnen, maar de meeste Nederlanders lijken er niet echt van wakker te liggen.
(8 augustus 1998)

Trager rijden op snelwegen in Randstad
Op alle autosnelwegen binnen de Randstad gaat van 7.00 uur tot 19.00 uur een maximum snelheid van honderd kilometer per uur gelden. Dit zijn de onderhandelaars van PvdA, D66 en VVD bij de formatie van een tweede paarse kabinet gisteren overeengekomen.
(25 juni 1998)

Meeste anti-autoplannen zijn nooit uitgevoerd
Spitsvignetten, tolpleinen, rekeningrijden, structuurschema's, gebundelde deconcentratie in wonen en werken, carpoolen, het Tweede Nationaal Milieubeleidsplan - allerlei maatregelen zijn al geopperd ter beteugeling van het autoverkeer. De meeste plannen zijn niet uitgevoerd.
(27 augustus 1996)

NRC Webpagina's
14 juni 2000

Den Haag

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad