U kijkt naar de website van NRC Handelsblad gedurende de periode 1995-2001. Bezoek ook de de huidige site.

NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICE


Dossier Rekeningrijden

Stand van zaken

Politieke achtergronden

Kritiek en alternatieven

Experiment in de Randstad

De techniek

De Stemming

Links

 


Huidige stand van zaken

Minister Netelenbos heeft Roel Pieper verzocht om na te gaan of in 2003 al "op een beperkt aantal locaties" kilometerheffing voor automobilisten kan worden ingevoerd. Als dat inderdaad kan, is de invoering van tolpoorten rond de grote steden mogelijk van de baan. Tot voor kort was Netelenbos van plan om eerst tolpoorten in te voeren, waarna in 2010 dan op een systeem van kilometerheffing zou worden overgegaan.

Op 19 mei 2000 kwam het kabinet met het langverwachte antifileplan. Er komen elf proeflocaties voor rekeningrijden op snelwegen

 • twee bij Amsterdam (A2 en A4)
 • drie bij Den Haag (A4, A12 en A13)
 • drie bij Rotterdam (A13, A20 en A29)
 • drie bij Utrecht (A2-Noord, A2-Zuid en A27)
  Ook komen er vier proeven met betaalstroken in de regio's Amsterdam en Rotterdam.
  Behalve deze locaties op snelwegen komen er mogelijk 27 tolpoorten op secundaire wegen in de Randstad.

  Het Bereikbaarheidsoffensief Randstad, waar de plannen voor rekeningrijden deel van uitmaken, kost de overheid ruim 10 miljard gulden. Het bedrijfsleven moet minstens 3 miljard meebetalen aan tolwegen, tunnels en privaat betaalde betaalstroken.

  Er is veel weerstand tegen de plannen van minister Netelenbos. Het rekeningrijden is onderdeel van het regeerakkoord, maar dat heeft de VVD en D66 er niet van weerhouden openlijk kritiek te uiten op de plannen. VVD'er Hofstra diende met het CDA zelfs een motie in tegen de plannen, die overigens met een zeer klein verschil van stemmen werd verworpen. Bij de begrotingsbehandelingen van Verkeer & Waterstaat verklaarde Giskes (D66) dat haar partij eigenlijk af wil van het rekeningrijden, maar dat ze zich aan het regeerakkoord zullen houden.

  Lees ook:

  En op 'groene wegen' krijg je geld terug
  Als minister Netelenbos het advies van Roel Pieper opvolgt, krijgt autorijdend Nederland te maken met kilometerheffing. Hoe werkt dat? Een beschrijving van de verschillende technieken op basis van Piepers rapport.
  (12 april 2001)

  Kok: heffing verkeer geen ommezwaai
  Premier Kok vindt niet dat het kabinet een ommezwaai heeft gemaakt inzake de invoering van tolpoorten. Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) besloot deze week als het technisch mogelijk is een kilometerheffing voor automobilisten in te voeren. In dat geval kan het experiment met de tolpoorten worden geschrapt.
  (10 maart 2001)

  Onderzoek naar heffing per kilometer
  Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) heeft Roel Pieper verzocht om na te gaan of in 2003 al "op een beperkt aantal locaties" kilometerheffing voor automobilisten kan worden ingevoerd.
  (7 maart 2001)

  Kamer betwijfelt nut van rekeningrijden
  Een meerderheid in de Tweede Kamer betwijfelt openlijk het nut van een proef met rekeningrijden. De PvdA-fractie vindt nu dat minister Netelenbos (Verkeer) meer bewijzen moet leveren dat zo'n experiment zin heeft.
  (22 februari 2001)

  'D66 bemoeilijkt rekeningrijden'
  D66 heeft door zijn handelwijze in de Tweede Kamer deze week de invoering van het rekeningrijden bemoeilijkt. Dat zei premier Kok gisteren na afloop van de wekelijkse ministerraad.
  (18 november 2000)

  D66 staat alleen in kwestie tolpoorten
  PvdA en VVD voelen niets voor een heroverweging van de anti-fileplannen inclusief tolpoorten van minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat), zoals coalitiegenoot D66 had aanbevolen.
  (17 november 2000)

  D66: liever geen tolpoorten, maar akkoord blijft
  D66 wil in beginsel af van het omstreden rekeningrijden en verlangt meer investeringen in het openbaar vervoer. Tegelijkertijd zegt de partij echter te willen vasthouden aan het regeerakkoord met coalitiepartners PvdA en VVD. Dat voorziet juist in een proef met tolpoorten in de Randstad.
  (16 november 2000)

  PvdA wil meer experimenten rekeningrijden
  De PvdA wil het experiment met het rekeningrijden uitbreiden tot de provincies Gelderland en Noord-Brabant. De partij hoopt daarmee de files in die regio's tegen te gaan.
  (15 november 2000)

  Kamer verwerpt motie tegen tol
  De Tweede Kamer heeft gisteren met een kleine meerderheid een motie van de VVD en het CDA verworpen om de anti-fileplannen van het kabinet op een essentieel punt te wijzigen. De doorslag gaf de ChristenUnie van RPF en GPV, waardoor de motie met 70 stemmen voor en 68 tegen werd afgewezen.
  (28 september 2000)

  Tolpoorten: winst Netelenbos, geen verlies VVD
  De VVD voert oppositie in de coalitie over het rekeningrijden. De regeringsfractie blaft maar bijt nog niet.
  (28 september 2000)

  Kamer wijst VVD's extra eisen rekeningrijden af
  De Tweede Kamer heeft vanmiddag met een nipte meerderheid gestemd tegen een motie van regeringspartij VVD om de anti-fileplannen van het kabinet op een essentieel onderdeel aan te passen. De doorslag bij de stemming gaf de stem van RPF en GPV.
  (27 september 2000)

  'Tineke Tolpoort' is furieus
  Het succes van minister Tineke Netelenbos leek al in kannen en kruiken. Nu strooit de VVD zand in de machine. Nieuw rumoer rond het rekeningrijden.
  (27 september 2000)

  Nog meer tolpoorten
  De files OP de wegen zijn even wat minder, al kan het Ne derlandse wegennet in de zomermaanden nog aardig dichtslibben met caravans en vakantieverkeer. Intussen gaan de voorbereidingen voor de invoering van tolpoorten onverminderd verder.
  (18 augustus 2000)

  Meer tolpoorten
  Het kabinet houdt rekening met de installatie van maximaal nog eens 27 tolpoorten op secundaire wegen in de Randstad. Deze zouden volgens bronnen op het ministerie van Verkeer en Waterstaat komen naast de al geplande 11 punten voor elektronische tolheffing op de autosnelwegen.
  (2 augustus 2000)

  Elf miljard in weg en trein
  Het kabinet heeft gisteren een pakket maatregelen ter waarde van ruim elf miljard gulden goedgekeurd om de weg- en spoorweginfrastructuur in de Randstad de komende tien jaar te verbeteren. "We verwachten dat als het plan is uitgevoerd, de gemiddelde snelheid in de Randstad dezelfde zal zijn als elders in Nederland", zei minister Netelenbos.
  (20 mei 2000)

  Miljarden strijken conflicten over files glad
  Het kabinet bereikte gisteren overeenstemming over een totaalplan om in de komende jaren ruim elf miljard gulden extra te besteden aan de bestrijding van de files.
  (20 mei 2000)

  Rekeningrijden loopt mogelijk vertraging op
  Minister-president Kok verwacht verdere vertraging bij de invoering van het rekeningrijden. Daarmee lijkt het vrijwel uitgesloten dat de omstreden spitsheffing nog voor de verkiezingen in het voorjaar van 2002 in de praktijk wordt gebracht.
  (29 april 2000)

  Overleg over strijd tegen files mislukt
  De ministers Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) en Zalm (Financiën) zijn er vanmorgen niet in geslaagd overeenstemming te bereiken met regionale bestuurders, het bedrijfsleven en de ANWB over de aanpak van het almaar groeiende fileprobleem.
  (29 maart 2000)

  Minister: rijden op rekening geen dogma
  Minister Netelenbos (Verkeer) zal het rekeningrijden meteen staken als blijkt dat deze omstreden maatregel tegen de files op de snelwegen in de Randstad te weinig effect heeft.
  (17 april 1999)

 • NRC Webpagina's
  12 april 2001

  Den Haag

      Bovenkant pagina

  NRC Webpagina's © NRC Handelsblad