NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 
Overzicht eerdere
afleveringen


 ORGAANDONATIE
 HET TEKORT BLIJFT
 OPERATIE
 BEZINNING
 VRAAG EN ANTWOORD
 INTERVIEWS
 HERSENDOOD
 REGISTREREN
 PRESERVATIE
 ORGANEN EN WEEFSELS
 KERKEN
 INLICHTINGEN
 GRAFIEKEN
 LINKS

Inlichtingen

Donorvoorlichting De Stichting Orgaan en Weefseldonorvoorlichting, kortweg Stichting Donorvoorlichting (SDV) geeft het boekje De meest gestelde vragen over orgaan- en weefseldonatie uit. De vragen betreffen zowel medische kwesties, de toewijzings- en selectiecriteria, de wachtlijsten, het registratiesysteem van donoren, wettelijke regelingen, de donatieprocedure, leeftijdsgrenzen, de kosten, het vaststellen van de hersendood, nabestaanden, opbaren, begraven en cremeren, het ter beschikking van de wetenschap stellen van het lichaam, orgaanhandel en levensbeschouwelijke aspecten.

Het boekje is gratis bij de SDV op te vragen; aanvragers wordt vrijwillig om een financiële bijdrage gevraagd.

Wie meer dan één exemplaar aanvraagt, moet 1,50 gulden per stuk en de portokosten betalen. Verder geeft de SDV de volgende brochures afzonderlijk uit:

 • Donor worden doe je niet zomaar.
 • Orgaandonatie, donorregistratie en het donorcodicil.
 • Orgaandonatie: wat gebeurt er als iemand donor wordt?
 • Orgaandonatie: wat betekent dat voor de nabestaanden?
 • Orgaandonatie: wie kan wat doneren?
 • Orgaandonatie, weefseldonatie en transplantatie.

  Het informatieboekje en de brochures zijn op te vragen bij de SDV, postbus 764, 1200 AT Hilversum, (035) 6 83 49 45; fax (035) 6 83 32 75; e-mail info@donorvoorlichting.nl De SDV heeft een informatielijn: 0900 8 21 21 66 (22 c/pm) en is ook op Internet te vinden: www.donorvoorlichting.nl Ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geeft informatie over orgaandonatie (onder meer over de wet) op Internet, met een verwijzing naar andere websites over hetzelfde onderwerp: www.minvws.nl

  Organisaties

  De organisaties die tot de Stichting Orgaan- en Weefseldonorvoorlichting behoren zijn onder meer:

 • Nederlands Astma Fonds, postbus 5, 3830 AA Leusden (033) 4 94 18 14, fax (033) 4 95 03 30.

 • Stichting Bio Implant Services (BIS), postbus 2304, 2301 CH Leiden (071) 5 79 57 95, fax (071) 5 79 00 57.

 • Nederlandse Brandwondenstichting, postbus 1015, 1940 EA Beverwijk (0251) 27 55 55, fax (0251) 21 60 59.

 • Diabetes Fonds Nederland, Regentesselaan 39, 3818 HH Amersfoort (033) 4 62 20 55, fax (033) 4 61 08 73.

 • Nederlandse Hart Stichting, postbus 300, 2501 CH Den Haag (070) 3 15 55 55, fax (070) 3 35 28 26, e-mail info@hartstichting.nl

 • Hoornvlies Stichting Nederland, Laan van Meerdervoort 217, 2563 AA Den Haag (070) 3 63 82 45, fax (079) 3 16 47 36.

 • Maag Lever Darm Stichting, postbus 430, 3430 AK Nieuwegein (030) 6 05 58 81, fax (030) 6 04 98 71, e-mail MLDS@worldonline.nl

 • Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS), postbus 2304, 2301 CH Leiden (071) 5 79 57 95, fax (071) 5 79 00 57.

 • Nierstichting Nederland, postbus 2020, 1400 DA Bussum (035) 6 91 50 57, fax (035) 6 91 58 48, infolijn 0800 3 88 00 00.

  Bezinning
  De Stichting Bezinning Orgaandonatie geeft voorlichting over orgaandonatie en -transplantatie en legt daarbij de nadruk op de vrije en bewuste keuze die het individu zelf moet kunnen maken. De Ruyterstraat 72, 2518 AV Den Haag (070)3 60 51 57 en (050) 5 34 84 35, fax (070) 3 45 24 67.

 • NRC Webpagina's
  20 maart 1998

     Bovenkant pagina


  NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) MAART 1998