Begin tekst
NIEUWS
TEGENSPRAAK
SUPPLEMENT
AGENDA
ARCHIEF
ADVERTENTIES
SERVICE

EVJ
Overzicht

Vragen & Opmerkingen

Begrippenlijst:
A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J,
K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, T, U,
V, W, X, Y, Z

Vorderingentekort

Onder het vorderingentekort van de overheid verstaan we het financieringstekort verminderd met de netto kredietverlening aan derden en vermeerderd met de netto opbrengst van de verkoop van staatsdeelnemingen. Bij de netto kredietverlening aan derden gaat het bijvoorbeeld om kredieten die de overheid verstrekt aan woningbouw corporaties.

Het vorderingentekort is internationaal de gebruikelijke maatstaf voor het tekort van de overheid.

Bovenkant pagina
NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD / Pleus & Schöndorff (28 juni 1997 / web@nrc.nl)