U kijkt naar de website van NRC Handelsblad gedurende de periode 1995-2001. Bezoek ook de de huidige site.
Profiel - Vluchtelingen NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICE


VLUCHTELINGEN
VOORSPELLEN EN VOORKOMEN
DEFINITIE EN CIJFERS
HULPVERLENING
POLITIEK
AFRIKA
JOEGOSLVIË
AFGHANEN
PALESTIJNEN
UNHCR
Definities en cijfers

Een vluchteling is niet hetzelfde als een asielzoeker. De UNHCR, de United Nations High Commissioner for Refugees, verstaat onder een vluchteling iemand die buiten zijn land verblijft en niet kan terugkeren wegens een gegronde angst voor vervolging op grond van ras, religie, nationaliteit, politieke opinies of lidmaatschap van een bepaalde sociale groep, of iemand die gevlucht is voor een oorlog of burgeroorlog.

Een asielzoeker is volgens de UNHCR iemand die zijn land is ontvlucht en asiel aanvraagt in een ander land, dat wil zeggen het recht om erkend te worden als een bona fide vluchteling, inclusief de wettelijke bescherming en materiële hulp die die status met zich meebrengt. Niet alle asielzoekers zijn dus vluchtelingen: iemand die om economische redenen gevlucht is en ergens asiel aanvraagt, is geen vluchteling volgens de UNHCR-definitie.

Ook niet alle vluchtelingen zijn asielzoekers. Dat geldt bijvoorbeeld voor de snelstgroeiende groep vluchtelingen wereldwijd, die van de zogeheten internally displaced persons. Dat zijn mensen die hun huis hebben moeten ontvluchten, maar geen buurland hebben kunnen bereiken waar ze eventueel asiel zouden kunnen aanvragen. Ook vallen ze niet onder de bescherming van internationale wetten en komen ze niet in aanmerking voor allerlei vormen van hulp. De UNHCR overweegt wel om haar aandachtgebied naar deze groep vluchtelingen uit te breiden.

Klik op de plaatjes voor een overzicht

Vluchtelingen in de wereld

Vluchtelingenpopulaties naar land van herkomst en verblijf

NRC Webpagina's
15 maart 2001

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad