NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 
Overzicht eerdere
afleveringen


 DOPING
 ONGELIJKE STRIJD
 DDR
 LABORATORIUM
 CREATINE
 BODYBUILDING
 AFFAIRES
 VERBODEN
 BLOEDCONTROLE
 CONTROLE
 OUD-SPORTERS
 NECEDO
 ILLEGALE HANDEL
 STRAFFEN
 CONFERENTIE
 GRAFIEKEN
 LINKS

Illegale handel

De handel in doping is een lucratieve bezigheid en heeft daarom de aandacht getrokken van professionele criminelen. Zij hebben de onderlinge handel op kleine schaal, via vervalste artsenrecepten, grotendeels verdrongen. Gebruikers kunnen op drie manieren aan doping komen: op de sportschool, via het Internet of met behulp van een bereidwillige arts die gecontroleerd gebruik nog altijd beter vindt dan gebruik van gevaarlijke middelen op de zwarte markt.
Het NeCeDo heeft onlangs een onderzoek afgerond naar de handel in doping in Nederland. Bovenstaande conclusies zijn uitgebreider beschreven in Handel in doping, te bestellen door 37,50 gulden over te maken op gironummer 660057263 van Arko uitgeverij.

Kleine handelaren
Naar schatting zijn enkele honderden amateurhandelaren in het sportschoolcircuit actief. Zij zorgen ervoor dat in nagenoeg elke sportschool aan doping is te komen. Kleine handelaren nemen die taak vaak op zich om hun eigen dopinggebruik te kunnen bekostigen. Van hun eigen leverancier betrekken ze beperkte extra voorraden die ze op hun sportschool aan de man proberen te brengen. Dergelijke amateurs vormen het netwerk waarop het kleine gezelschap grote handelaren steunt. Kleine handelaren zijn doorgaans geen doorgewinterde criminelen. Een aantal maakt echter carrière en schopt het tot tussenhandelaar.Tussenhandelaren

Tussenhandelaren
vormen de schakel tussen de grote importeur of producent en het sportschoolnetwerk. In Nederland zijn er naar schatting enkele tientallen actief. Meestal hebben zij een vaste groep gebruikers waaraan zij dopinggeduide middelen leveren. De gebruikers dienen in veel gevallen als verspreiders van mond-tot-mond-reclame op hun sportschool. Tussenhandelaren zijn vaak zelf (amateur)sporter, maar ze kunnen ook eigenaar zijn van een fitnesscentrum. Ook kan het gaan om een professionele crimineel die zich tevens bezighoudt met handel in bijvoorbeeld drugs.Grote handelaren

De Inspectie Gezondheidszorg
Zuid-Holland schat dat in Nederland vijf organisaties zich bezighouden met handel in dopinggeduide middelen. De structuur van een organisatie is als volgt: aan de top regeert één persoon, de kingpin, met om zich heen een harde kern van vier of vijf man. Daaromheen hangen nog enkele losse medewerkers die zo nu en dan werkzaam zijn binnen de organisatie. De kingpins bezitten vaak zelf sportscholen, die als voornaamste distributiepunt dienen. Daarnaast leveren ze aan een aantal sportzaken die behalve kleding ook voedingssupplementen en gewichten verkopen. De verkoop van doping gebeurt onder de toonbank. Een derde afzetmarkt vormen de tussenhandelaren die zo hun eigen netwerken bedienen. Van ongeveer de helft van de in Nederland gesignaleerde organisaties is duidelijk dat zij zich tevens bezighouden met handel in soft- en synthetische drugs. Volgens de opsporingsinstanties hebben de georganiseerde dopinghandelaren Nederland opgedeeld in regio's. De scheidslijnen worden strikt gehanteerd; kopers uit een andere, duurdere regio worden geweerd. Dergelijke afspraken zouden worden gemaakt om concurrentie tussen organisaties tegen te gaan en prijzenoorlogen te voorkomen. De meeste organisaties kopen hun waar van producenten in het buitenland, maar ook onderling (ver)kopen de organisaties partijen doping. Dopinggeduide middelen worden op veel verschillende plekken op de wereld gefabriceerd en moeten vaak in combinatie met andere worden gebruikt. Organisaties moeten een totaalpakket bieden en werken daarom vaak samen. Iedere organisatie is min of meer gespecialiseerd in de import van een bepaald dopinggeduid middel. De organisaties zijn doorgaans gestoeld op een grote mate van discipline. Ieder lid kent zijn taak en plaats. Bij opsporingsinstanties zijn tien gevallen bekend van afrekening binnen het anabolenmilieu, waarvan één met dodelijke afloop. Vóór 1990 kwamen afrekeningen in dit milieu nauwelijks voor.

Solisten
In Nederland zijn minimaal drie grote handelaren actief die niet binnen een organisatie werken. Ze werken nauwelijk onderling samen en houden zowel de in- als verkoop in eigen hand. Ze reizen zelf naar het buitenland om hun waar in te kopen en verkopen die aan een aantal vaste afnemers (sportschoolhouders en trainers) in Nederland. Een gedeelte van de partij verkopen solisten zelf rechtstreeks aan de gebruikers. Opvallend is dat, voor zover bekend, er geen solisten zijn die zich met andere criminele activiteiten bezighouden dan dopinghandel.

Internet
Er is een aantal handelaren actief op Internet. Wie anabolic steroids als zoekterm aangeeft, stuit op duizenden verwijzingen. Meestal betreft het relatief onschuldige sites, soms gaat het om handleidingen hoe te injecteren en wanneer te gebruiken. In sommige gevallen kan de Internetgebruiker een schema invullen, waarna zijn of haar ideale dopinggebruik wordt vastgesteld. Op een aantal sites worden toespelingen gemaakt op verkoop van schildklierhormonen, anabole steroïden of clenbuterol. Via enkele emails over en weer is het emailadres van een handelaar meestal te achterhalen. Nog gemakkelijker is het een nieuwsgroep te bezoeken over bodybuilding of fitness, en daar een oproep te plaatsen. Vaak zetten handelaren daar zelf advertenties, soms met de bestellijst erbij. Enige tijd later wordt het bestelde per post thuisbezorgd. De afzender op het pakket is meestal niet meer dan een postbusnummer in een ver land.

NRC Webpagina's
17 SEPTEMBER 1998

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) SEPTEMBER 1998