U kijkt naar de website van NRC Handelsblad gedurende de periode 1995-2001. Bezoek ook de de huidige site.
     
NIEUWS  | TEGENSPRAAK  | SUPPLEMENT  | AGENDA  | ARCHIEF  | ADVERTENTIES  | SERVICE 


Europese Top in Amsterdam

S c h a k e l s


Tekst Verdrag van Amsterdam
(in het Engels)

Eurotop
Amsterdam
Nederland EU-voorzitter
Eurostop
Euro
Europese Beweging
Europees Parlement
Europese Commissie
MEER DOSSIERS

Dossier Beursfraude
Dossier Zuid-Afrika
Dossier Suriname
Dossier Technolease

economie voor jou

12 DECEMBER 1997

 • Sorgdrager toch niet eens met gebruik artikel 140
  Minister Sorgdrager van Justitie vindt het ,,achteraf gezien'' onjuist dat artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht is ingezet bij massale arrestaties tijdens de Eurotop in Amsterdam. Dit heeft zij gisteren in de Tweede Kamer gezegd tijdens een algemeen overleg. In de Kamer bestond veel kritiek op de inzet van dit artikel.

27 NOVEMBER 1997

 • Sovjetmethoden tijdens de Eurotop
  Het optreden van het openbaar ministerie en de politie in Amsterdam tijdens de Eurotop onderscheidt zich in niets van het optreden van de sovjetautoriteiten vroeger. Ook hier werden burgers opgepakt nog voordat zij hun kennelijk ongewenste voornemen - een 'lawaaidemonstratie' voor het Amsterdamse hoofdbureau van politie - ten uitvoer konden brengen.

19 NOVEMBER 1997

18 NOVEMBER 1997

 • Optreden politie en justitie gehekeld
  De commissie politieklachten, onder voorzitterschap van hoogleraar strafrecht T.M. Schalken, oordeelt uiterst negatief over het optreden van justitie en politie tijdens de Eurotop.

10 JULI 1997

 • Gevaarlijke politie
  De nationale stilte sinds deze arrestaties van maar liefst 650 mensen is oorverdovend. Mag het voortaan altijd zo? Onder druk van GroenLinks kon een lauw Kamerdebatje worden georganiseerd. Paars won. De Eurotop is geslaagd. Nederland gaat tevreden op vakantie.

WOENSDAG 18 JUNI 1997

 • Verdrag Amsterdam na moeizaam overleg
  De Europese staats- en regeringsleiders hebben vanochtend na moeizame onderhandelingen een Verdrag van Amsterdam over de Europese Unie gesloten. Tot diep in de nacht is onderhandeld over met name de toekomstige samenstelling van de Europese Commissie en over de stemverhouding in de Raad van ministers.

 • Belangrijkste punten van 'Amsterdam'
  Besluitvorming: Voorlopig geen verandering. Bij de eerste uitbreiding van de EU naar Midden- en Oost-Europa (rond 2005) leveren grote lidstaten één commissaris in, mits zij worden gecompenseerd met meer stemmen in Raad van ministers.

 • Actievoerders verstoren Koks persconferentie
  Tien buitenlandse actievoerders die zich als journalist hadden aangemeld, hebben vanochtend vroeg de afsluitende persconferentie van de EU-top in theater Carré verstoord.

 • Kritiek rechtbank op arrestaties
  De president van de Amsterdamse rechtbank, R. Gisolf, heeft het openbaar ministerie in de hoofdstad gisteren in een kort geding bekritiseerd wegens de arrestatie zondagavond van 348 vermeende actievoerders. Hij beval de invrijheidstelling van drie van de vier arrestanten die het kort geding hadden aangespannen.

 • 'Capital of Inspiration' maakt de balans op
  Veel zon, nauwelijks een druppel regen: voor projectleider A. Verdellen, belast met de organisatie van de EU-top, was het weer een van de belangrijkste factoren voor een goed verloop van de afgelopen dagen.

 • De kleine lettertjes van het stabiliteitspact
  Door de recente machtswisseling in Frankrijk is er weinig oog voor de continu&tuml;eit van het Franse beleid.

 • Politie misbruikte haar bevoegdheden
  In Amsterdam zijn honderden 'chaoten' opgepakt die lid zouden zijn van een criminele vereniging. Misbruik van recht, vinden J.G. Brouwer en A.E. Schilder.

DINSDAG 17 JUNI 1997

 • Opluchting na akkoord stabiliteitspact
  De Europese staats- en regeringsleiders hebben gisteren in Amsterdam een akkoord bereikt over het zogeheten stabiliteitspact. Over dit pact voor budgettaire discipline in de Europese muntunie, die in 1999 van start moet gaan, was een conflict gerezen omdat Frankrijk meer aandacht eist voor werkgelegenheid. Nu het conflict is bezworen, moeten de Europese regeringsleiders zich vandaag buigen over de laatste obstakels in de herziening van het Verdrag van Maastricht.

 • Kat-en-muis-spel met politie en ME
  Tientallen onofficiële demonstraties vergezellen de Eurotop. Verslag van de grimmige en soms ook vrolijke wereld Onder de Top. Deel vier: van 'uitsluiters' naar 'ingeslotenen'.

 • Actie van Amsterdamse politie omstreden
  In Amsterdam werden aan de vooravond van de Eurotop 348 mensen opgepakt op verdenking van "deelname aan een criminele organisatie'. Vanmiddag diende een kort geding om hen vrij te krijgen.

MAANDAG 16 JUNI 1997

 • Kritiek Chirac op tekst 'Amsterdam'
  De Franse president Chirac heeft vanmorgen kritisch gereageerd op de ontwerp-verdragtekst van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie. Zo vindt hij dat de voorstellen over buitenlands beleid niet ver genoeg gaan. Minister Zalm (Financiën) is optimistisch over de kansen op een akkoord over het zogeheten stabiliteitspact.

 • Een zomerse Avercamp in de 'Gouden Bocht'
  De 'Gouden Bocht' van de Amsterdamse Herengracht is geheel dichtgetimmerd. Met zo'n 'houten ijsvloer' biedt de gracht aan het eind van de 20ste eeuw het complement op de 17de eeuwse schilderijen met wintervermaak van Avercamp.

 • Politie pakt 300 demonstranten op bij Eurotop
  De Amsterdamse politie heeft afgelopen nacht driehonderd zich 'autonomen' en 'chaoten' noemende extreem-linkse punkers aangehouden. De arrestanten, voornamelijk buitenlanders, zijn naar huizen van bewaring in het hele land gebracht.

 • Onenigheid over justitie en werkloosheid
  De Europese top, die vandaag in Amsterdam is begonnen, wordt gedomineerd door onenigheid over de aanpak van werkloosheid en over justitiebeleid. De Europese staats- en regeringsleiders zijn vanmorgen begonnen aan een non-stop discussie waarmee ze in twee dagen hun vele meningsverschillen over de herziening van het Verdrag van Maastricht hopen te overbruggen.

 • 'Werk' al langere tijd doel van EU
  Europa moet een sociaal hart krijgen. Dat is de eis van veel demonstranten die dit weekeinde in Amsterdam tegen de Eurotop protesteerden.

 • De Patijns zijn waar de voorzittershamer ligt
  Iets te ruw samengevat is het Verdrag van Amsterdam het werk van twee broers. Michiel en Schelto Patijn: de één doet het verdrag en de ander doet Amsterdam. Over een top die moet slagen.

 • Juffrouw Gênant huppelt op Erotop-voor-twee
  Tientallen onofficiële demonstraties vergezellen de Eurotop. Verslag van die wereld Onder de Top. Deel drie: Erotop en homoseksueel Eutopia. 'Seks is plezier en mag geen probleem zijn.'

 • Bolkestein: goed werk van Nederland
  Wat morgenavond ook de inhoud van het Verdrag van Amsterdam over de hervorming van de Europese Unie mag zijn, de fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer, Bolkestein, is heel tevreden over de bijdrage die de regering daaraan als EU-voorzitter heeft geleverd.

ZATERDAG 14 JUNI

 • 'Wij zijn wel jong, maar niet onwetend'
  Behalve staats- en regeringsleiders komen ook veel punkers naar Amsterdam. Zij zien niets in een Europees machtsblok.

 • 'Deze agenten zijn net postbodes'
  Het gewone Amsterdam heeft tijdens de Eurotop een uitkijkpost: het terras van café Oosterling, op een steenworp afstand van De Nederlandsche Bank. Deel twee van een serie observaties.

 • 'De EU is vooral dat wat niet mag'
  Tientallen onofficiële demonstraties vergezellen de Eurotop. Verslag van die wereld Onder de Top. Deel twee: Democratisch motorrijden.

 • 'Eurotop lijkt Elfstedentocht wel'
  Zo'n 3500 journalisten zijn voor de Eurotop naar Amsterdam gekomen. Iedereen wil erbij zijn. Door de enorme belangstelling is nieuwsmaken in het in strakke banen georganiseerde mediacircus nog nauwelijks mogelijk.

 • Er is genoeg te bespreken op top in Amsterdam
  Komt er een Verdrag van Amsterdam? Tot de Franse verkiezingen, 25 mei en 1 juni, leek het erop alsof het maandag en dinsdag op de Eurotop in Amsterdam voornamelijk om de totstandkoming van een nieuw verdrag zou gaan dat de besluitvorming binnen de Unie zou hervormen.

VRIJDAG 13 JUNI

 • Grote EU-landen koesteren elk hun 'Europa'
  Is de Europese Unie meer dan de optelsom van de verschillende lidstaten? Op weg naar het Verdrag van Amsterdam peilen onze correspondenten de Europese gevoelens in de drie belangrijkste lidstaten van de Unie. Over de angst voor Euromystiek; Europa als economisch spookbeeld of juist als legitimatie van de staat.

 • 'Verbod trapt junkie goot in'
  Tientallen onofficiële demonstraties vergezellen de Eurotop. Verslag van die wereld Onder de Top.

 • 'Als er iets gebeurt, valt iedereen over ons heen'
  Het gewone Amsterdam heeft tijdens de Eurotop een uitkijkpost: het terras van café Oosterling vanwaar De Nederlandsche Bank in het oog kan worden gehouden.

 • Ontwerpverdrag Amsterdam laat omvang Commissie intact
  De Europese Commissie behoudt voorlopig de huidige omvang van twintig leden. Ook de stemverhouding in de raad van ministers blijft bij het oude.

DONDERDAG 12 JUNI

 • De lange mars naar Amsterdam
  Gisteren sloten premier Kok en minister Van Mierlo in Bonn een rondreis af door de Europese Unie. Doel was de laatste obstakels weg te nemen voor de Europese top van Amsterdam. Verslag van de geboorteweeën van het nieuwe verdrag.

 • Patijn verbiedt demonstraties tijdens EU-top
  Burgemeester Patijn heeft vanmiddag voor een deel van Amsterdam een noodverordening afgekondigd. De maatregel komt bovenop het pakket dat eerder bekend werd.

 • 'Amsterdam' bedreigt asielbeleid
  Terwijl de Europese regeringsleiders de laatste hand leggen aan een nieuw, restrictief asielbeleid, is in Amerika een Zwitser als vluchteling erkend en toegelaten. Een Zwitser als vluchteling erkend? Je ziet de regeringsleiders al uit hun stoelen opveren. Kan dat wel? Nee, in Europa niet als de Nederlandse voorstellen voor het Verdrag van Amsterdam worden aangenomen.

 • Economen pleiten voor sociaal Europa
  De economische en monetaire integratie van Europa leunt te zwaar op bezuinigingen door nationale overheden, zonder oog voor de sociale problemen die dit beleid met zich meebrengt. Dat betuigen ruim driehonderd Europese economen in een open brief aan de Europese regeringsleiders, die volgende week in Amsterdam bijeenkomen.

 • Eurotopschilders in het Stedelijk
  Ter gelegenheid van de vergaderingen van de Europese Raad die deze maand in Amsterdam gehouden worden, heeft het Stedelijk Museum een tentoonstelling samengesteld met werk uit het depot van kunstenaars uit de vijftien lidstaten van de Europese Unie.

DINSDAG 10 JUNI 1997

 • Frankrijk gijzelt Top Amsterdam
  De Franse eis bedenktijd over het 'stabiliteitspact' te krijgen voert de druk op de EU-partners op om verdere concessies te doen.

 • 'Rechtspraak in EU is een exportartikel'
  Op de komende Europese top van Amsterdam staan ook politie en justitie op de agenda. Het ene land wil harmonisatie van de strafmaat voor delicten, het andere is tevreden met wederzijdse erkenning van elkaars optreden, een derde verzet zich tegen vrij verkeer van burgers die niet uit de EU komen. De nationale gevoeligheden zijn groot, evenals de geheimzinnigdoenerij.

 • Akkoord over euromunt
  De Europese ministers van Financiën bereikten gisteren in Luxemburg overeenstemming over het uiterlijk en de samenstelling van de euromunten, die in 2002 worden ingevoerd. De Zweden hebben het pleit gewonnen. Zij verzetten zich met hand en tand tegen het gebruik van nikkel, dat ook in Nederlandse rijksdaalders, guldens, kwartjes en dubbeltjes wordt toegepast.

NRC Webpagina's
13 december 1997

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) JUNI 1997