U kijkt naar de website van NRC Handelsblad gedurende de periode 1995-2001. Bezoek ook de de huidige site.
Klik hier
N R C   H A N D E L S B L A D  -  B U I T E N L A N D
NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICE

 NIEUWSSELECTIE 
 KORT NIEUWS 
 RADIO & TELEVISIE 
 MEDIA 

S c h a k e l s
Rapporten

Het Vaticaan erkent seksueel misbruik nonnen

Door onze correspondent
ROME, 21 MAART. Het Vaticaan heeft toegegeven dat priesters en missionarissen regelmatig nonnen seksueel hebben misbruikt. Nonnen worden soms uitgekozen voor misbruik omdat het gevaar voor besmetting met aids bij hen minder groot wordt geacht dan bij prostituees.

Uit rapporten van leiders van religieuze organisaties blijkt dat vooral in Afrika het probleem groot is. Het misbruik kan verschillende vormen aannemen. Soms worden nonnen met fysiek geweld verkracht, soms worden ze onder zware druk gezet. In een aantal gevallen hebben mannelijke religieuzen nonnen overgehaald de anticonceptiepil te gebruiken of een abortus te laten plegen.

"Het probleem is bekend, en beperkt tot een afgebakend geografisch gebied", zei de pauselijke woordvoerder Joaquin Navarro Valls. Hij suggereerde hiermee dat het misbruik uitsluitend voorkomt in Afrika. Navarro Valls reageerde op een onderzoek van de National Catholic Reporter (NCR) en berichten hierover in de Italiaanse pers. De NCR had de hand weten te leggen op vertrouwelijke rapporten uit onder andere 1995 en 1998. Daaruit blijkt dat het probleem groot is in Afrika, maar zeker niet beperkt is tot dat continent. Maur O'Donohue, lid van de Medische Missionarissen van Maria, schrijft in een memo uit 1995, dat haar gevallen van seksueel misbruik bekend zijn uit 23 landen, waaronder Ierland, Italië en de Verenigde Staten. Volgens haar willen kerkelijke autoriteiten vaak niet luisteren naar klachten van nonnen. Navarro Valls zei dat het Vaticaan hierover met bisschoppen en de leiders van religieuze ordes en van missie-organisaties in gesprek is. Daarbij gaat het om algemene bewustwording van het probleem en om sancties in individuele gevallen, onderstreept hij. In de rapporten staan veel klachten dat lokale kerkelijke leiders het seksuele misbruik negeren of onder de tafel vegen, en ongevoelig zijn voor de klachten en het verdriet van misbruikte nonnen.

"Enkele negatieve situaties kunnen de vaak heroïsche trouw van de overgrote meerderheid van (mannelijke en vrouwelijke) religieuzen en priesters niet doen vergeten", zei Navarro Valls. In de rapporten worden wel veel incidenten, maar geen totaalcijfers genoemd. Een benedictijner abt zei tegen NCR: "Ik geloof niet dat dit uitzonderingsgevallen zijn."

Sommige nonnenordes hebben gedragsregels opgesteld die moeten voorkomen dat mannelijke geestelijken alleen zijn met vrouwen of de nacht doorbrengen in een nonnenklooster.

NRC Webpagina's
21 MAART 2001


    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad