U kijkt naar de website van NRC Handelsblad gedurende de periode 1995-2001. Bezoek ook de de huidige site.
Klik hier
N R C   H A N D E L S B L A D  -  B I N N E N L A N D
NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICE

 NIEUWSSELECTIE 
 KORT NIEUWS 
 RADIO & TELEVISIE 
 MEDIA 

Vaticaan tegen exacte voorspelling

Frans Rutten ziet wederkomst Jezus


De terugkeer van Jezus Christus zal vóór het jaar 2010 een feit zijn, voorspelt voormalig topambtenaar prof. F. Rutten.

Door onze redacteur MARCEL HAENEN

BARENDRECHT, 15 MAART. Het komt misschien een beetje gek over, dat snapt professor Frans Rutten (66) ook wel. Alsof Rutten Onze Lieve Heer onder druk wil zetten. Want, zo maakte de econoom deze week in een nieuwsbrief bekend, als volgend jaar op 11 april in het Spaanse dorp Garabandal niet de door hem voorspelde "wonderlijke klaroenstoot" valt waar te nemen die de wederkomst van Jezus inluidt, zal Rutten aftreden als hoofdredacteur en voorzitter van het Instituut voor Katholieke Informatie (IKI). Dan is hij immers "een dwaallicht" gebleken."Het is niet zo dat ik God wil uitdagen", zegt Rutten. De exacte theologische voorspellingen hebben "een huishoudelijke reden". Rutten, van 1973 en 1990 secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken en oud-voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, wil zijn landgenoten op tijd mobiliseren. Er voor zorgen dat de traditioneel ongelovige Nederlanders volgend jaar comfortabel op de eerste rij in het Spaanse gehucht San Sebastian de Garabandal "een heel groot vijftien minuten durend wonder kunnen zien". De Amerikanen hebben volgens hem namelijk al "dik betaald" om op tijd een plaatsje te reserveren op vluchten naar Spanje.

"Daar zal de hemel aangeven dat een beslissende periode in de geschiedenis van de mensheid is aangebroken. Het verschijnsel wordt spectaculairder dan het om zijn as tollen van de zon zoals dat in 1917 in Fatima in Portugal te zien was. En in een bosje zal een teken overblijven", zegt Rutten. Vervolgens zal Jezus tussen 2005 en het jaar 2010 op de wijze zoals beschreven in de Evangeliën terugkeren op aarde.

Neen hoor, de lezer hoeft zich geen zorgen te maken. De voormalige rechterhand van premier Lubbers en jarenlang voornaamste econoom van Nederland is niet mataglap. Hij kan het ook niet helpen dat ten onrechte het beeld bestaat dat geloof iets wazigs, iets schimmigs zou zijn. "Terwijl religie een uitgesproken praktische aangelegenheid is. Te veel kerkleiders doen vrijblijvende uitspraken. Ik wil dat mensen mij kunnen afrekenen op mijn voorspelling. Zodat ze straks vertrouwen in mij kunnen hebben." Rutten is trouwens heel blij dat de verslaggever belooft volgend jaar met hem mee te reizen naar Garabandal om van het nakende wonder verslag te doen, zodat de ongelovige mens zich nog net op tijd kan bekeren. "Als het nep blijkt, betaal ik uw kosten terug", belooft Rutten.

Zijn studeerkamer is het hoofdkwartier van het vier jaar geleden opgerichte Instituut voor Katholieke Informatie (IKI), een lekenbeweging die "juiste informatie over de katholieke kerk wil bevorderen". Rutten zegt dat de Nieuwsbrief van het IKI door 25.000 mensen wordt afgenomen. Geen behoudende gelovigen, corrigeert Rutten onmiddellijk, maar "échte katholieken". Hij werd twee jaar geleden voorzitter. Tien jaar geleden begon bij hem de bekering van oppervlakkige naar serieuze katholiek. "Na een lange periode van dorheid kwam een week na Pasen in 1997 een doorbraak. Toen voelde ik een fonteintje van water in me. Het was een teken van de Heilige Geest". Sindsdien zit Rutten dagelijks minimaal drie uur op zolder "niets te doen" om zijn band met God te onderhouden.

De gedetailleerde voorspelling over de exacte plek en aard van het volgend jaar te beleven wonder dat de wederkomst van Christus aankondigt, heeft de hoogleraar gemaakt na een uitvoerige analyse van voornamelijk open bronnen. Hij gebruikt het werk van twee eigentijdse profeten: de Italiaanse priester Don Gobbi, "een onooglijk mannetje" die ingevingen van Maria heeft opgeschreven en Vassula Ryden, een Griekse vrouw die tot 1985 "een doorsnee leventje leidde van veel tennissen en mannequinwerk" maar die vanaf dat moment "ingevingen" opschreef. "Eenvoudig ogende mensen die diepzinnig schrijven", zegt Rutten.

Voor zijn theologische analyse leunt Rutten sterk op het werk van deze profeten en de mededelingen die Maria in 1961 in het - overigens niet door het Vaticaan erkende Spaanse bedevaartsoord - Garabandal deed aan de Spaanse vrouw Conchita. Die wijsheden gecombineerd met een telefonische tip aan Rutten van " een onbekende heer" over de heilige Stanislaus leerden de econoom dat het alleszeggende wonder moet gebeuren op een donderdag in het voorjaar op een feest van een eucharistisch martelaar. Uit studie van de Heiligenkalender volgt volgens Rutten dat hét dan dus moet gebeuren op 11 april 2002. Op 11 april vieren katholieken het feest van de heilige Stanislaus, de bisschop van Krakau die in de elfde eeuw tijdens het opdragen van de Heilige Mis is vermoord. In Krakau was ook de huidige paus, die volgens Rutten de laatste paus voor de wederkomst van Christus zal zijn, bisschop.

Enfin, het is een ingewikkelde studie, maar volgens Rutten is er geen speld tussen te krijgen. Zijn naaste omgeving en zijn echtgenote heeft hij overigens nog niet geheel kunnen overtuigen. Diplomatiek zegt hij: "Mijn familie geeft me de gunst van de twijfel."

Het Vaticaan veroordeelt bewegingen die de wederkomst van Christus exact voorspellen. De kerk baseert zich onder andere op bijbeltekst Marcus 13: 32 waarin staat dat niemand weet wanneer Jezus Christus terugkeert. 'Niemand, ook de engelen in de hemel niet, ook de Zoon niet, alleen de Vader'. De opvattingen van Rutten passen volgens de hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, P. Nissen, wel geheel in een hedendaagse trend onder de zeer behoudende katholieken. Zij hebben een steeds groter wordende belangstelling voor zaken als de verschijning van Maria, visioenen, openbaringen en een sterke preoccupatie met engelen en de duivel. "Vooral in Amerika zijn veel conservatieve katholieken die het einde der tijden verkondigen, omdat het zedelijk verval niet erger kan worden dan het nu is", aldus Nissen.Rutten is volgens Nissen bezig zich ook van de meer behoudende Nederlandse katholieken te vervreemden. Rutten is oprichter van de Witte-Donderdagbeweging die ijvert voor het vieren van de eucharistie in iedere parochie op iedere zondag. "Een aantal maanden geleden heeft Rutten het vertrouwen in alle Nederlandse bisschoppen opgezegd en heeft hij laten weten dat zijn beweging ondergronds verder wil. Dat gaat veel conservatieve katholieken te ver."

NRC Webpagina's
15 MAART 2001


    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad