U kijkt naar de website van NRC Handelsblad gedurende de periode 1995-2001. Bezoek ook de de huidige site.
Klik hier
N R C   H A N D E L S B L A D  -  B I N N E N L A N D
NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICE

 NIEUWSSELECTIE 
 KORT NIEUWS 
 RADIO & TELEVISIE 
 MEDIA 

S c h a k e l s
De Stemming: Nu of straks debat over Zorreguieta?

Koninklijk Huis

Ministerie van Algemene Zaken

La Nacion


Brief Videla

Voor het origineel in het Spaans, zie onder


Geachte redactie, Naar aanleiding van uw berichtgeving op 26 februari onder de titel 'Onthullingen van Videla', ontken ik ten stelligste dat ik de uitlatingen die aan mij worden toegeschreven en waarmee ik schuld op mij zou nemen, heb gedaan.

In een schrijven dat ik vijftien jaar geleden aan het parlement heb gericht, heb ik 'de gruwelen van een oorlog die was uitgelokt door extremistische krachten die gedurende een decennium 21.800 daden van vandalisme hadden begaan' openlijk betreurd en sprak ik de wens uit dat het tot 'een werkelijke verzoening tussen de Argentijnen' zou komen.

In het bijzonder sprak ik mijn medeleven uit met het verdriet van allen die als gevolg van het conflict doden, gewonden of invaliden te betreuren hadden.

In september 1999 heb ik deze verklaringen nog eens bevestigd, waarbij ik mijn spijt heb uitgesproken over het feit dat de wonden nog niet waren geheeld en over de hele nasleep van deze broedertwist.

Ik heb vijftien jaar lang het stilzwijgen bewaard om een bijdrage te leveren aan de vrede en de verzoening tussen de Argentijnen. Ik heb mij nu echter toch uitgesproken om verkeerde interpretaties en conclusies te voorkomen. Het is niet mijn bedoeling geweest om het vuur van de tweedracht aan te wakkeren.

Jorge Rafael Videla, ex-president van Argentinië


Señor Director: Ante lo expresado en la edición del 26 del actual bajo el título 'Revelaciones de Videla', niego en forma absoluta haber formulado las expresiones autoincriminatorias que se me atribuyen.

En escritos presentados hace quince años en la Cámara Federal, lamenté públicamente 'los horrores de una guerra provocada por fuerzas extremistas que, a lo largo de un decenio, ejecutaron 21.800 hechos vandálicos', y expresé mi anhelo de 'una genuina reconciliación entre los argentinos'.

En particular, señalé mi pesar por el dolor de todos los que lloran a muertos, heridos y mutilados, caídos en el curso de la contienda.

En septiembre de 1999 he ratificado esas manifestaciones, deplorando las heridas aún no cerradas, así como todas las secuelas de un enfrentamiento entre hermanos.

He guardado silencio durante quince años como una contribución a la paz y al reencuentro entre los argentinos. Formulo, no obstante, estas manifestaciones para evitar interpretaciones y conclusiones equivocadas. Nunca estuvo en mi ánimo atizar la hoguera de la discordia.

Jorge Rafael Videla, Ex presidente de la Nación


Zie ook:

Premier Kok roept prins tot de orde (7 maart 2001)
Prins is voor open discussie (7 maart 2001)
Welke brief? Welke interviews? Welke schrijver? (7 maart 2001)
'Videla is wél geinterviewd' (7 maart 2001)
'Ook Jorge Zorreguieta was een couppleger' (2 maart 2001)

NRC Webpagina's
7 MAART 2001


    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad