U kijkt naar de website van NRC Handelsblad gedurende de periode 1995-2001. Bezoek ook de de huidige site.
   B U I T E N L A N D
NIEUWS  | TEGENSPRAAK  | SUPPLEMENT  | AGENDA  | ARCHIEF  | ADVERTENTIES  | SERVICE 

  NIEUWSSELECTIE  
  KORT NIEUWS  
  RADIO & TELEVISIE  
  MEDIA  

S c h a k e l s
Auditie door het Europese Parlement van de nieuwe Commissarissen

De gekozen Europese Commissarissen

Dossier Crisis Europese Unie


Bolkestein was altijd al voor EU

Door een onzer redacteuren
ROTTERDAM, 17 AUG. Ze gaan op auditie, stellen hun verleden zo mooi mogelijk voor en pronken met de kunstjes die ze in huis hebben. Niets menselijks was de negentien kandidaat-Eurocommissarissen vreemd toen ze deze weken zwoegden op hun antwoorden op de honderden vragen die het Europees Parlement hun stelde. De meer dan negenhonderd pagina's antwoorden die dat opleverde gelden als voorbereiding van de hoorzittingen - of 'parlementaire auditie' zoals het heet op de Europese website (http://www.europa.eu.int/) - die vanaf 30 augustus met alle commissarissen in Straatsburg gehouden worden.

"Ik heb vele management-vaardigheden verworven in erg verschillende en vaak complexe situaties", antwoordt ex-Shellwerknemer Frits Bolkestein op de eerste vraag die alle commissarissen krijgen over hun beroepsmatige ervaring. Ook wijst de kandidaat-commissaris voor de Interne Markt op zijn successen als leider van zijn niet nader aangeduide politieke partij. "Onder mijn leiderschap groeide de aanhang van de partij (de VVD, red.) van 15 naar 25 procent van het electoraat."

Verder moeten de geachte afgevaardigden weten dat hij op terreinen actief is geweest met een sterke Europese dimensie. "Als staatssecretaris van Economische Zaken was ik verantwoordelijk voor handels- en mededingingspolitiek, allebei gebieden met een belangrijke Europese dimensie."

De Groenen in het parlement kondigden onlangs aan het Bolkestein moeilijk te gaan maken. Dit vanwege diens veronderstelde euro- sceptische opvattingen. De fractie heeft daarover zelfs een boekje in voorbereiding. Van deze inspanningen is echter niets terug te vinden in de vragenlijst, maar dat kan nog komen bij de hoorzittingen in Straatsburg. Het overgrote deel van de schriftelijke vragen en antwoorden is zo technisch als het werk van de Commissie zelf.

De weinige vragen die wel naar politiek ruiken, betreffen Europese idealen of juist schandalen. De antwoorden van de kandidaat- Commissarissen lopen uiteen van zakelijk tot welhaast poëtisch. De verschillen blijken bijvoorbeeld uit de antwoorden op de vraag naar de visie op de Europese integratie.

Bolkestein antwoordt onder meer: "Een succesvolle politiek van de Europese Unie moet, ten eerste, zich ontwikkelen in de geest van de Europese verdragen, ten tweede, tegemoet komen aan legitieme wensen van de burger, en ten derde, de positie van de Unie in de wereld versterken. (-)"De Britse kandidaat-commissaris Patten (Buitenlandse Betrekkingen) ontpopt zich bij de vraag als ware Euro-fanaat. "De Europese Unie is bezig aan een reis die haar gelijke in de geschiedenis niet kent, en waarvan de precieze bestemming nog onbekend en niet te kennen valt. Terwijl er nooit zoveel natie-staten in Europa waren, wil, paradoxaal genoeg, een grote meerderheid daarvan meer samenwerking of zelfs lidmaatschap van de EU. Ik geloof sterk in zowel de morele plicht als strategisch doelstelling van de Europese Unie om de grenzen van haar civil society, democratie en welvaart zo ver en zo snel mogelijk uit te breiden", aldus Patten.

De beantwoording van de vraag welke lessen de kandidaten trekken uit het recente aftreden van de Commissie-Santer, lijkt gecoördineerd te zijn. Bijna elke commissaris zegt er persoonlijk op te zullen toezien dat "favoritisme en nepotisme van welke soort dan ook, worden uitgeroeid", zoals de Duitser Günther Verheugen schrijft, straks verantwoordelijk voor de uitbreiding van de Europese Unie. Alleen de volgorde van 'favoritisme en nepotisme' wijzigt in de antwoorden.

Bolkestein: meer Europese integratie

Door onze correspondent BEN VAN DER VELDEN
BRUSSEL, 17 AUG. De Nederlandse kandidaat-eurocommissaris Frits Bolkestein is voorstander van verdere Europese integratie bij het buitenlands- en veiligheidsbeleid en op de gebieden van justitie en binnenlandse zaken. Hij schrijft dit in antwoorden op schriftelijke vragen van het Europees Parlement. Volgens Bolkestein hebben politici de verantwoordelijkheid de burgers het voordeel uit te leggen van het "historische project" van economische en politieke integratie.

Het Europees Parlement heeft alle negentien kandidaat- eurocommissarissen een lijst gedetailleerde vragen voorgelegd. Op basis van de antwoorden begint het parlement op 30 augustus met een reeks hoorzittingen waarbij de kandidaten aan de tand zullen worden gevoeld. Op 7 september zal tenslotte de voorzitter van de nieuwe Europese Commissie, Romano Prodi, worden gehoord.

Het is niet uitgesloten dat het parlement op basis van de hoorzittingen Prodi verzoekt kandidaat-eurocommissarissen terug te trekken. Het Europees Parlement stemt op 15 september over de nieuwe Commissie.

De beantwoording van de parlementaire vragen door de kandidaat- eurocommissarissen is gisteren gepubliceerd in een document van meer dan 900 pagina's. De meeste antwoorden bevatten niet meer dan een overzicht van de stand van zaken bij gebieden die tot het terrein van de kandidaat-eurocommissarissen behoren. Duidelijke standpunten worden meestal ontweken. Bolkestein doet dat bijvoorbeeld bij de beantwoording van de vraag of op zijn gebied meer of minder Europese harmonisering noodzakelijk is. Enkele jaren geleden was zijn stelling nog dat er 'genoeg Europa' is. Hij schrijft nu dat EU-lidstaten zoveel mogelijk elkaars wetgeving moeten erkennen, maar dat verdere harmonisering op Europees niveau nodig om de werking van de interne markt te bevorderen. Over harmonisering en coördinatie van belastingen in de EU neemt hij het standpunt van zijn voorganger Monti over: bij accijnzen en BTW is een hoog niveau van harmonisering noodzakelijk, inkomstenbelasting blijft een zaak van de lidstaten en bij andere directe belastingen (op renteinkomsten en vennootschapsbelasting) is "een zekere graad" van coördinatie vereist.

De kandidaat-eurocommissaris met de meest kritische vragen over zijn verleden is de Fransman Pascal Lamy (Buitenlandse Handel). Hij was begin van de jaren negentig kabinetschef van de toenmalige voorzitter van de Commissie, Jacques Delors, en zou in die functie te weinig gedaan hebben aan de bestrijding van corruptie. Lamy verdedigt evenwel zijn aanpak van die corruptie bij de veiligheidsdienst van de Commissie. Hij verdedigt ook het gebruik van zijn bij de Commissie opgedane kennis ten dienste van zijn latere werkgever, de Franse bank Crédit Lyonnais. Lamy speelde een belangrijke rol bij onderhandelingen met de Commissie over sanering van de schulden van Crédit Lyonnais.

NRC Webpagina's
17 AUGUSTUS 1999( a d v e r t e n t i e s )
Maak kennis met JM

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl)