U kijkt naar de website van NRC Handelsblad gedurende de periode 1995-2001. Bezoek ook de de huidige site.
     
NIEUWS  | TEGENSPRAAK  | SUPPLEMENT  | AGENDA  | ARCHIEF  | ADVERTENTIES  | SERVICE 

 ZUID-AFRIKA

 NIEUWS

 ACHTERGRONDEN

 OPINIE

Winnie leidde een 'bende booswichten'

Door onze correspondent
Johannesburg, 28 nov. Meer scherpe beschuldigingen aan het adres van Winnie Madikizela-Mandela op de hoorzitting van de Waarheidscommissie over haar politieke activiteiten in de jaren tachtig. Azhar Cachalia, een van de leiders van het toenmalige tegen de apartheid gerichte Verenigd Democratisch Front, zei gisteren dat Winnie destijds een bende ,,wetteloze booswichten'' leidde die in Soweto een ,,verschrikkelijk soort van rechtspraak'' uitoefenden.

Cachalia, nu secretaris-generaal op het ministerie voor Openbare Veiligheid, zei dat iemand die zich schuldig heeft gemaakt aan grove schendingen van de mensenrechten, geen openbaar ambt meer zou mogen vervullen. Winnie Mandela is sedert 1994 parlementslid voor het ANC.

Cachalia schetste een gruwelijk beeld van de Mandela United Football Club, Winnie's groep jonge activisten. ,,De leden van de voetbalclub voerden wrede aanvallen uit op iedereen die hun pad kruiste. In veel gevallen was er geen politiek motief, maar ging het om gewone keukenruzies'', aldus Cachalia. ,,Het meest zieke betrof de ontvoering van twee jongeren, die naar het Mandela-huis werden gebracht op beschuldiging dat ze informanten waren. Daar werden met een zakmes de letters 'M' op hun borst gekerfd en op hun rug 'viva ANC'. Daarna goot men accuzuur in de open wonden.''

Cachalia zei dat de 'beweging' geen enkele greep op Winnie Mandela had. Nadat begin 1989 het nieuws over de moord op de tieneractivist Stompie Seipei, toegeschreven aan de 'voetbalclub', uitlekte distantieerde het Verenigd Democratisch Front zich in het openbaar van Winnie.

Een veroordeelde moordenaar deed gisteren, nog voor hij voor de commissie verscheen, een boekje open over Winnie. Cyril Zakhele Mbatha zei in een vraaggesprek voor de tv vanuit zijn cel dat Winnie Mandela hem in 1989 een wapen overhandigde met de opdracht de arts Abu-Baker Asvat om het leven te brengen. Reden: Asvat, een geziene arts in Soweto, had geweigerd mee te werken aan het verstrekken van valse medische rapporten, onder meer over Stompie. Mbatha en zijn medeplichtige Thulani Dlamini zullen een dezer dagen nog voor de Waarheidscommissie verschijnen.

De zitting over Winnie Mandela, die vandaag had zullen eindigen, zal door de lengte van de getuigenverklaringen volgende week worden voortgezet. Winnie Mandela zelf zal als laatste getuigen. Daarna zal het naar verwachting nog geruime tijd duren voordat de Waarheidscommissie met haar rapport komt. Winnie Mandela heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid amnestie aan te vragen voor de daden waarvan ze wordt beticht. Dit betekent dat zij alsnog kan worden vervolgd voor eventuele misdaden. Op de zitting deze week is haar naam in verband gebracht met ten minste zes moorden.

NRC Webpagina's
december 1997

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) 28 NOVEMBER 1997