NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 
Overzicht eerdere
afleveringen


 TWEEDE KAMER
 STELLINGEN
 TWEEDE-KAMERLEDEN
 DISCUSSIE

Verkiezingssite

1. 'De Tweede Kamer vormt in voldoende mate een afspiegeling van de samenleving'

2. 'Kamerleden beschikken over voldoende kennis en maatschappelijke ervaring om hun werk goed te kunnen doen'

3. 'Tweede-Kamerleden beschikken over voldoende faciliteiten om hun werk goed te kunnen doen'

4. 'Leden van de Tweede Kamer zijn te veel bezig met details'

5. 'Het lidmaatschap van de Tweede Kamer zou een deeltijdfunctie moeten zijn'

6. 'Het lidmaatschap van de Tweede Kamer moet worden gebonden aan een maximum aantal termijnen'

7. 'Het lidmaatschap van de Tweede Kamer wordt naar behoren betaald'

8. 'Leden van de Tweede Kamer reageren te veel op incidenten en berichten in de media'

9. 'De invloed van lobbygroepen op de besluitvorming in de Tweede Kamer is te groot'

10. 'Kamerleden spreken regelmatig niet de waarheid, als het zo uitkomt'

11. 'De leden van mijn fractie vormen een hecht team'

12. 'De voorzitter van mijn fractie heeft ervoor gezorgd dat de fractie uitstekend heeft gefunctioneerd in de afgelopen vier jaar'

13. 'Binnen mijn fractie krijg ik voldoende ruimte voor mijn persoonlijke standpunten'

14. 'Partijbelang gaat voor landsbelang in het standpunt dat de fracties innemen'

15. 'Politieke leiders horen thuis in de Tweede Kamer'

16. 'Leden van regeringsfracties hebben te weinig oog voor de argumenten van de fracties van oppositiepartijen'

17. 'De Tweede Kamer maakt voldoende gebruik van de bevoegdheden om de regering te controleren'

18. 'Het zogenoemde dualisme bestaat in de praktijk niet'

19. 'De 'paarse' coalitie functioneert wezenlijk anders dan voorgaande coalities

20. "Ik ben tevreden met mijn functioneren als Kamerlid'

21. 'Veel Kamerleden willen ooit bewindsman/-vrouw worden'

22. 'Jezelf profileren via de media is een te groot deel van het Kamerwerk geworden

23. Het Kamerlidmaatschap legt een te groot beslag op mijn privé-leven'

NRC Webpagina's
9 april 1998

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) APRIL 1998