NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 
Overzicht eerdere
afleveringen


 TWEEDE KAMER
 STELLINGEN
 TWEEDE-KAMERLEDEN
 DISCUSSIE

Verkiezingssite

'Het lidmaatschap van de Tweede Kamer moet worden gebonden aan een maximum aantal termijnen'


Met name het CDA en GroenLinks hanteren als stelregel dat een periode van drie termijnen als Tweede-Kamerlid, twaalf jaar dus, in principe genoeg is. Daarna moeten er zwaarwegende argumenten zijn, wil een Kamerlid nog opnieuw kandidaat worden gesteld.

Zittende Kamerleden hebben voor dit standpunt weinig tot geen waardering. Vooral onder de CDA'ers is er kritiek op de opstelling van hun partijbestuur. Ook in andere fracties overheerst de opvatting dat het stellen van een bepaalde termijn een rigide regel is. Het functioneren van een Kamerlid moet telkens worden beoordeeld, niet de duur van zijn lidmaatschap, zo is de algemene opvatting. Wel pleiten veel Kamerleden ervoor dat hun fracties uit een afgewogen mengeling van ervaren parlementariėrs en nieuwkomers worden samengesteld.

Antwoorden Kamerleden

NRC Webpagina's
9 april 1998

Antwoorden Kamerleden

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) APRIL 1998