NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 
Overzicht eerdere
afleveringen


 TWEEDE KAMER
 STELLINGEN
 TWEEDE-KAMERLEDEN
 DISCUSSIE

Verkiezingssite

'De Tweede Kamer vormt in voldoende mate een afspiegeling van de samenleving'


Te veel ambtenaren, te veel onderwijzers, te veel juristen en te weinig mensen uit het bedrijfsleven. Circa tweederde van de Kamerleden bevestigt de vaker en algemeen geuite kritiek dat de samenstelling van de Kamer te eenzijdig is.

Tientallen Kamerleden noemen bevolkings- en beroepsgroepen die zij ondervertegenwoordigd vinden: vrouwen, minderheden, mensen met een bčta-opleiding, mensen van buiten de Randstad. Of, zoals Van Ardenne-van der Hoeven (CDA) het samenvat: ,,Er zijn hier te veel hoofdwerkers en te weinig handwerkers.'' Vaker dan eens merkt een Kamerlid op dat vooral de PvdA een te eenzijdig Amsterdams "grachtengordelgehalte' heeft.

Een aantal Kamerleden zoekt de oorzaak voor de eenzijdige samenstelling van de Kamer bij de commissies die namens de partijen de kandidatenlijsten opstellen. Commissies en partijbesturen zouden actiever kandidaten moeten werven in bredere lagen van de samenleving. Ze zouden deze kandidaten ook stelselmatiger moeten begeleiden en niet een jaar of nog korter voor de verkiezingen pas met werven moeten beginnen.

Enkele Kamerleden relativeren het probleem van de afspiegeling. ,,Ik ben bijvoorbeeld de enige vegetariër'', zegt PvdA'er Van Gijzel. ,,Moeten er dan meer in?'' Belangrijker dan af spiegeling noemt hij, evenals anderen, de representativiteit van de Kamer. ,,Alle problemen en opvattingen van de samenleving moeten in de Kamer aan bod kunnen komen _ daar draait het om'', meent M. Kamp (VVD). ,,En ik geloof dat het daarmee wel goed zit. De meeste Kamer leden kunnen zich goed inleven in allerlei vraagstukken.''

Bij het breed gevoelde gebrek aan mensen uit het bedrijfsleven worden hier en daar ook wel kritische kanttekeningen geplaatst. Enkele Kamerleden tonen zich weinig onder de indruk van het politiek-maatschappelijk denken in die kringen. De sterke lobby's van het bedrijfsleven weten bovendien de weg naar het Binnenhof feilloos te vinden.

ben gespeeld: ondernemers, vakbondsleiders. Ze hebben het er heus voor over om vier jaar in de Kamer te zitten, maar partij en moeten er meer aandacht aan besteden.''

Antwoorden Kamerleden

NRC Webpagina's
9 april 1998

Antwoorden Kamerleden

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) APRIL 1998