NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 
Overzicht eerdere
afleveringen


 TWEEDE KAMER
 STELLINGEN
 TWEEDE-KAMERLEDEN
 DISCUSSIE

Verkiezingssite

Terug naar overzicht

Wim Mateman Wim Mateman (CDA)

De Tweede Kamer vormt in voldoende mate een afspiegeling van de samenleving
,,Ik ben als docent al jarenlang de eerste economische woordvoerder. Ik let op de belangen van het bedrijfsleven dat niet evenredig is vertegenwoordigd in de Kamer. Onze economische achterban herkent zich in mij. Het is een misverstand dat je alleen als boer kunt oordelen over landbouwaangelegenheden.''

Leden van de Tweede Kamer beschikken over voldoende faciliteiten om hun werk goed te kunnen doen
,,Er zijn voldoende faciliteiten om onderzoek te kunnen doen. Ik ben weliswaar voor een grotere onderzoeksstaf, maar die verandert niet de essentie van het Kamerlidmaatschap. Ik doe vrij veel onderzoek. Het kan natuurlijk altijd meer maar het gaat vooral om de selectie. Het gemiddelde Kamerlid krijgt teveel informatie. Alleen hij kan uitmaken of die informatie deugt. De kwaliteit van zijn kennis is doorslaggevend voor zijn functioneren. Een goed politicus is een vakman. Het is prachtig om te zien hoe effectief een Kamerlid als Bolkestein de besluitvorming be´nvloedt. Wallage kan dat ook goed. Zij hebben hun vak geleerd als bewindsman.''

Het lidmaatschap van de Tweede Kamer moet worden gebonden aan een maximum aantal termijnen
,,Steeds frisse koppen op de lijst bevordert de continu´teit van het CDA niet. Het brengt onrust.''

Binnen mijn fractie krijg ik voldoende ruimte voor mijn persoonlijke standpunten
,,Ik heb de reputatie over elk onderwerp anders te denken dan mijn fractie. Tijdens de stemming binnen de fractie over de Betuwelijn maakte voormalig fractievoorzitter Brinkman de volgende opmerking: "Ik ga er vanuit dat met uitzondering van Mateman de hele fractie akkoord gaat'.''

De "paarse' coalitie functioneert wezenlijk anders dan voorgaande coalities
,,Het kabinet Kok wordt een gewoon kabinet, net als alle voorgaande. Als je met drie partijen een coalitie vormt, moet er alleen meer worden geregeld en onderhandeld. De relatie tussen coalitiepartners en fracties is niet wezenlijk anders geweest dan voorheen. De ministers en staatssecretarissen hebben het regeerakkoord pijnlijk nauwkeurig uitgevoerd. Door de stormachtige economische groei waren ze na twee jaar al klaar. Ze hebben wind mee gehad.''

Ik ben tevreden met mijn functioneren als Kamerlid
,,Ik heb veel aardige dingen kunnen doen. Op een eigenzinnige manier. Ik wilde vertegenwoordiger zijn van het volk. Niet iemand van een belangengroep. Daarom heb ik tijdens mijn achttienjarige kamerlidmaatschap geprobeerd voeling te houden met mijn achterban. Door het houden van spreekbeurten en het afleggen van bezoeken. Ik probeerde een luisterend oor te zijn, ik nam de kiezers altijd serieus. Ik vind dat ze recht hebben op het soort bestuur dat ze voor ogen staat. Ik buig het hoofd. Ik heb altijd een goed Kamerlid willen zijn in de ogen van mijn _ inmiddels overleden _ zoon. Hij was het nooit met me eens, maar wist wel precies wat ik deed.''

NRC Webpagina's
9 april 1998

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) APRIL 1998