NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 
Overzicht eerdere
afleveringen


 TWEEDE KAMER
 STELLINGEN
 TWEEDE-KAMERLEDEN
 DISCUSSIE

Verkiezingssite

Terug naar overzicht

Ad Lansink Ad Lansink (CDA)

De Tweede Kamer vormt in voldoende mate een afspiegeling van de samenleving
,, Ik ben niet zo rouwig dat het bedrijfsleven hier niet zo sterk vertegenwoordigd is. Het is allemaal vrij eendimensionaal winstbejag in die sector: de Boonstra's met hun shareholders value, de Hessels met hun KBB/Vendex-megafusies. Sociale politiek, milieupolitiek _ daarover hoor je dergelijke heren vrij weinig praten.''

Leden van de Tweede Kamer beschikken over voldoende faciliteiten om hun werk goed te kunnen doen
,, De hardware is prima hier. De nieuwe huisvesting is een enorme vooruitgang, het Kamerpersoneel is prima, het bureau wetgeving, de commissie voor de rijksuitgaven, bureau voorlichting _ allemaal in orde. Ik zou alleen willen dat de Kamer vaker zelfstandig onderzoek instelt. Er zijn voorbeelden van hele goede Kameronderzoeken. Daarbij doel ik niet alleen op de IRT- enquête, maar ook op het werk van de Klimaatcommissie bijvoorbeeld, waarin ik heb gezeten. De Kamer zou vaker een commissie moeten vormen om in korte tijd een thema door te spitten: informatie verzamelen en de feiten ordenen. Ook vind ik dat Kamerleden vaker op werkbezoek zouden moeten gaan. Vroeger ging je minstens tien dagen per jaar het land in met een grote groep Kamerleden. Tijdens die bezoeken deed je een schat aan informatie op. Tegenwoordig is daar veel minder animo voor. Je mag van geluk spreken als je twee, drie keer per jaar een handjevol collega's een halve dag meekrijgt. Kamerleden opereren tegenwoordig veel solistischer, er is veel meer egotripperij gekomen.''

Het lidmaatschap van de Tweede Kamer moet worden gebonden aan een maximum aantal termijnen
,,We zijn in het CDA bestempeld als dinosaurussen, omdat we langer dan twaalf jaar in de Kamer hebben gezeten. Ik heb dat als zeer beledigend ervaren, echt een schande!''

Leden van de Tweede Kamer reageren te veel op incidenten en berichten in de media
,,Enerzijds is dat waar. Anderzijds mag niet worden vergeten dat we de media nodig hebben om aan de kiezers te laten zien waarmee we bezig zijn. Het zou al heel wat zijn als Kamerleden zouden ophouden met reageren als er niks te reageren valt. Maar programma's als In de Rooie Haan vroeger en Welingelichte Kringen zijn heel belangrijk voor ons - programma's waarin je recht voor z'n raap je mening kunt geven. Aan dat soort programma's heb ik altijd met zeer veel genoegen meegedaan.''

NRC Webpagina's
9 april 1998

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) APRIL 1998