Privacy
NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE Overzicht eerdere
afleveringen


PRIVACY
CONFLICT
TIPS
POLITIE
INTERNATIONAAL
CAMERA'S
REGELS
BEDRIJVEN
WETGEVING
GEZONDHEIDSZORG
INTERNET
REGISTRATIEKAMER
APPARATUUR
RECHTSZAKEN
INFORMATIE

Regels

De Registratiekamer heeft de volgende privacyregels opgesteld voor cameratoezicht:

 • Cameratoezicht moet een redelijk belang dienen of nodig zijn voor de uitoefening van een taak. Deze taak moet niet op een minder ingrijpende wijze kunnen worden gerealiseerd.

 • De beperking van de privacy moet in een juiste verhouding staan tot het doel. Beveiliging en toezicht zijn in het algemeen aanvaardbare doelen.

 • Camera's mogen niet meer registreren dan noodzakelijk.

 • Mensen moeten worden geinformeerd over het gebruik van camera's in restaurants, cafes en winkels. De identiteit van degene die opdracht heeft gegeven tot camerabewaking moet duidelijk worden gemaakt. Mensen hebben ook recht op inzage en correctie van de beelden; deze inzage kan worden geweigerd als het prive-leven van anderen (`derden') die op de tape voorkomen daardoor wordt aangetast.

 • Cameratoezicht mag alleen in aanvulling met andere maatregelen om de veiligheid en het toezicht te vergroten, zoals extra verlichting. Camera's mogen niet de plaats innemen van agenten en surveillanten.

 • Beelden mogen in principe 24 uur worden bewaard. Wil de politie de beelden gebruiken om verdachten op te sporen, dan blijven de banden langer bewaard.

 • NRC Webpagina's
  25 MAART 1999

     Bovenkant pagina


  NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) MAART 1999