Privacy
NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE Overzicht eerdere
afleveringen


PRIVACY
CONFLICT
TIPS
POLITIE
INTERNATIONAAL
CAMERA'S
REGELS
BEDRIJVEN
WETGEVING
GEZONDHEIDSZORG
INTERNET
REGISTRATIEKAMER
APPARATUUR
RECHTSZAKEN
INFORMATIE

Boeken

Enkele boeken over privacy

Privacy geregistreerd: Visies op de maatschappelijke betekenis van privacy
Bundel met bijdragen van onder meer Herman Vuijsje, Corien Prins en Peter Schröder.
Auteurs gaan in op waarden en normen van privacyvraagstuk. Otto Cramwinkel Uitgever, Den Haag, 1998, werkdocument Rathenau Instituut: W63, 50,00 gulden.

Privacyvrijheid! De vrijheid om zichzelf te zijn
De Belgische jurist Serge Gutwirth laat zien hoe dubbelzinnig privacy is en hoe pogingen tot eenduidige definiëring stranden. De geschiedenis van privacy wordt behandeld en ook de opvattingen daarover in verschillende culturen. Otto Cramwinkel Uitgever, Den Haag, 1998 werkdocument Rathenau Instituut: W64, 45,00 gulden.

OR en privacy
In het boek worden talloze voorbeelden genoemd van privacyschending van werknemers. De auteur Jan Holvast kent een belangrijke rol toe aan de Ondernemingsraad bij het oplossen van privacyvraagstukken. Inclusief wettelijk privacyreglement. Samsom bedrijfsinformatie, Alphen aan den Rijn, 1997, 41,00 gulden.

Privacy in het informatietijdperk
Ontwikkelingen in de informatiesector zorgen voor verregaande aantasting van de privacy. Auteurs S. Nouwt en W. Voermans doen verslag van de gevolgen van deze ontwikkelingen op nationale en internationale privacyregelgeving. SDU Uitgevers, Den Haag, 1996, 59,00 gulden.

Links

Een greep uit de Internetadressen waar informatie over privacywetgeving is te krijgen:

www.unimaas.nl/~privacy/privacy.htm
The Dutch Privacy Page geeft een compleet overzicht van Nederlandse en internationale privacywetgeving. Bevat schakels naar andere privacysites. Een ontwerp van Jeroen Terstegge, juridisch adviseur van de Registratiekamer.

rechten.kub.nl/privacy
Privacydossier van het Centrum voor Recht, Bestuur en Informatisering van de Katholieke Universiteit Brabant. Bevat privacyregelgeving en maakt melding van congressen, seminars en gastcolleges over privacy.

Via deze webpagina kan in het linkerframe de button `Tijdschrift PI' worden aangeklikt.

Via deze site kunnen eerder verschenen artikelen van het tweemaandelijkse vaktijdschrift Privacy & Informatie worden opgevraagd. Het tijdschrift besteedt aandacht aan alle vormen van privacy.

www.compulegal.demon.nl/files/privacy.htm
Deze lijst van links sluist de bezoeker door naar de meest uiteenlopende sites over privacy. Lijst is samengesteld door het Nederlandse Genootschap voor Informatica.

Congres

Euroforum houdt dinsdag 30 maart een congres over de consequenties van de nieuwe Wet bescherming persoonsgegevens. 's Ochtends staan twee inleidingen op het programma van dr. Jan Holvast (Holvast en Partner) en mr. U. van der Pol (Registratiekamer). 's Middags volgen drie themagerichte inleidingen: Gevolgen voor uw marketing (mr. A.J.J.T. Singewald), Gegevensverwerking in de sociale zekerheid (mr. A.J.M. van Wezel) en Verwerking van de personeelsgegevens (dr. H.H. de Vries). Het congres wordt gehouden in Musis Sacrum te Arnhem. Nadere informatie bij Seminar Managers, (040) 297 49 06.

NRC Webpagina's
25 MAART 1999

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) MAART 1999