Profiel Ouderen
NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 

OUDEREN
KRAPPE RESERVES
ONDERZOEK
OUDERE MODELLEN
RECLAME
TIJDSCHRIFTEN
ACTIVITEITEN
ECONOMIE
FINANCIËLE TIPS
PENSIOEN & AOW
KABINETSBELEID
VERZORGINGSHUIS
SOLIDARITEIT
BONDEN & ZORGINSTELLINGEN
BOEKEN
LINKSOverzicht eerdere
afleveringen Profiel

Tijdschriften

Plus
Onafhankelijk maandblad voor ouderen met zeer veel consumentgerichte informatie, bijvoorbeeld juridische en financiële onderwerpen, reizen, voeding en iedere maand een interview. Deze maand 'professor in geluk' Ruut Veenhoven. Oplage 191.000. Abonnement 78 gulden per jaar. (035) 692 52 60, e-mail redactie@plusmagazine.nl

Bericht'99
Het Nederlands Platform Ouderen en Europa (NPOE) en het Nationale Comité Nationale Dag van de ouderen informeren in Bericht'99 de lezer over de Europese ouderensector met in het bijzonder aandacht voor het VN-jaar van de Ouderen. Oplage 10.000. (030) 273 23 93, e-mail npoe@seniorweb.nl en comite@seniorweb.nl

ANBO-vizier
Ledenblad van de ANBO, de bond voor 50-plussers. Verschijnt 11 keer per jaar en informeert de leden over zaken die senioren aangaan in de breedste zin des woords. Deze maand veel informatie over zorgtaakverdeling tussen man en vrouw. Ook lifestyle. Oplage 165.000. (030)233 00 60, e-mail service@anbo.nl.

Nestor
Ledenblad van de Unie KBO (oplage 245.000) dat zich richt op zaken als pensioenen, gezondheidszorg en leefbare woonomgeving, maar ook op rezen en ontspanning. Alleen voor leden van de Katholieke Ouderenbonden. (073) 612 34 75.

Echoklanken
Ledenblad van de PCOB (oplage 80.000). Ook voor niet-leden, informatie met betrekking tot belangrijke zaken voor ouderen zoals zorg, welzijn en huisvesting. Ook verkrijgbaar in braille via het CBB te Ermelo. Per nummer 5,95 gulden. (038) 422 55 88, e-mail pcob@seniorweb.nl.

Zorg en ondernemen
Voorheen Seniorenmagazine. Gratis verkrijgbaar bij apotheek en drogist. Informeert de lezer over onderwerpen die gericht zijn op gezondheid en financiën.

Midi
Nieuw nog te verschijnen blad voor vrouwen in de leeftijd 55 tot 69 jaar ,,die gestopt zijn met werken of op het punt staan dat te doen''. Er wordt geschreven over gezondheid en financiële zaken maar ook over de emotionele kant van de nieuwe invulling van leven. Eerste nummer : 2 november en kost 6.95 gulden, (023) 556 75 04.

NRC Webpagina's
9 SEPTEMBER 1999

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) SEPTEMBER 1999