NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE Overzicht eerdere
afleveringen


INDONESIË
VRIJE KEUS
HOOFDROLSPELERS
PARTIJEN
SOEHARTO
POLITIEK BESTEL
BEDELAARS
RELATIE NEDERLAND
CONFLICTHAARDEN
FEITEN
INFORMATIE
LINKS

Boeken / Organisaties

BOEKEN

Een greep uit de vele boeken over IndonesiŽ:

De waaier van het fortuin.
De Nederlanders in AziŽ en de Indonesische archipel 1595-1950.

Lijvig overzichtswerk van de geschiedenis van de Nederlanders in AziŽ en de Indonesische archipel tussen 1595 (het jaar dat de eerste Nederlanders AziŽ bereikten) en 1949 (het jaar dat Nederland de soevereiniteit aan IndonesiŽ overdroeg). Zowel handel, politiek en cultuur komen uitgebreid aan bod. Auteur J.J.P. de Jong biedt een fijnzinnige synthese van de discussies over het Nederlandse kolonialisme.
Inclusief uitgebreide bibliografie en glossarium.
SDU Uitgevers, Den Haag, 1998, 79,90 gulden.

Geschiedenis van IndonesiŽ.
Overzichtswerk belicht zowel de oudste als de nieuwste historie van IndonesiŽ: de oude samenleving van vissers, boeren en nomaden, de introductie en expansie van de islam, maar ook de overdracht van Nieuw-Guinea in 1962. Het boek werd samengesteld door een Leidse redactie ter gelegenheid van het project Bouwstenen voor intercultureel onderwijs.
Frans van Baardewijk e.a., Walburg Pers, Zutphen, 1998, 39,50 gulden.

Kalm temidden van woedende golven. Het ministerie van KoloniŽn en zijn taakomschrijving 1912-1940. In zijn proefschrift (ruim 600 pagina`s) maakt Bob de Graaff een grondige analyse van de besluitvormingsprocessen van, en de verhoudingen op het voormalige ministerie van KoloniŽn in het vooroorlogse Nederland. De Graaff betoogt dat ministers, landvoogden en ambtenaren zich reeds in een vroeg stadium realiseerden dat Nederland de koloniale taakomschrijving niet zou kunnen naleven. IndiŽ was volgens hem `een angstig bezit'.
SDU Uitgevers, Den Haag, 1997, 85,00 gulden.

Tussen Banzai en Bersiap. De afwikkeling van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-IndiŽ.
De Nederlandse overheid stond na de Japanse capitulatie op 15 augustus 1945 voor een aantal zware taken: hulpverlening aan ontheemde krijgsgevangenen en burgergeÔnterneerden, zuivering van het overheidsapparaat en de afvoer van de Japanse bezettingsmacht. De uitvoering van deze taken werd doorkruist door de Indonesische revolutie, die leidde tot een nieuwe oorlog: die tussen de Republik Indonesia en Nederland. In hun boek beschrijven auteurs Touwen-Bouwsma en Groen hoe de regering handelde.
SDU Uitgevers, Den Haag, 1996, 34,90 gulden.

De Lijkentrein.
Journalistiek-historische reportage van Ad van Liempt. De journalist reconstrueert aan de hand van geheime documenten en vraaggesprekken een gebeurternis die uit het Nederlandse collectieve geheugen lijkt te zijn gewist: de Bondowoso-affaire. Op 23 november 1947 bewaakten Nederlandse militairen in Oost-Java een goederentrein met honderd gevangenen Ė op de warmste dag van het jaar. Toen na veertien uur de deuren opengingen, bleek bijna de helft van de inzittenen te zijn overleden. Hoe kon het gebeuren, is de juiste vraag die Van Liempt zichzelf stelt.
SDU Uitgevers, Den Haag, 1997, 29,90 gulden.

Gordel van scharlaken. IndonesiŽ achter de glimlach.
Raamvertelling waarin het dagboek van Saleh, oud-bestuurder te Limboto, centraal staat. Over corruptie, extreme armoede en andere wantoestanden. Na zijn aangetreden merkt Saleh dat je over sommige zaken beter kunt zwijgen. Hij is daartoe niet en staat.
Haroes, uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer, 1998, 24,90 gulden.

In een warung aan de zuidzee - verhalen uit IndonesiŽ.
Verzameling verhalen van oud-correspondent Dirk Vlasblom over het dagelijks leven in IndonesiŽ: de warungs, dangdut-lokalen, kampongs, begraafplaatsen, desa's en vergeten stranden.
Uitgeverij Jan Mets, Amsterdam, 1998, 29,90 gulden.

Eeuwig IndiŽ.
Kester Freriks woonde tot zijn vierde in Jakarta en bundelde mooie Indische maar ook Nederlandse jeugdherinneringen.
Uitgeverij Meulenhoff, Amsterdam, 27,90 gulden.

Organisaties

Verschillende organisaties, stichtingen en instellingen onderhouden betrekkingen tussen Nederland en IndonesiŽ:

Forum Nederland- Indonesia
Op 12 januari 1995 werd in Jakarta (FINED) en in Den Haag (FNI) tegelijkertijd een Forum opgericht om de bilaterale verhoudingen tussen de twee landen te versterken. Vooral op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, bedrijfsleven en cultuur worden activiteiten ontwikkeld.
Informatie(070) 378 45 11.

Asia House Stichting
Het AmsterdamĖIndonesia House bevordert economische en vriendschappelijke betrekkingen onder andere door handelsbeurzen te verstrekken en uitwisselingen met deskundigen tot stand te brengen.
Informatie(020) 676 66 86.

Stichting Indonesische Lexicologie (Ilex)
Samensteller van woordenboeken in de Indonesische talen, waaronder verstaan wordt de West-MalayoĖPolynesische talen. Op het moment wordt gewerkt aan een Javaans woordenboek met woorden uit zowel de spreek- als schrijftaal.
Informatie(020) 693 11 91.

Stichting Hulp aan Landgenoten in IndonesiŽ (HALIN)
Verleent financiŽle steun aan 900 landgenoten in IndonesiŽ. Om in aanmerking te komen voor de maandelijkse bijdrage van zo'n 40 gulden moet men bewijsbaar van Nederlandse afkomst zijn, zestig jaar of ouder zijn en onder erbarmelijke omstandigheden leven.
Informatie (070) 346 12 85.

Stichting Informatie IndonesiŽ
De stichting verzamelt actuele gegevens over de mensenrechtensituatie in IndonesiŽ en OostĖTimor en informeert het publiek hierover door middel van publicaties, studiedagen en solidariteitsmanifestaties.
Informatie (020) 693 60 50.

Stichting Kartini
Te vergelijken met Foster Parents. Kartini zoekt adoptieouders op afstand voor kinderen in IndonesiŽ die niet naar school kunnen en voorziet de gezinnen uit de dessa's op Oost-Java tevens van voedselpakketten.
Informatie(0228) 51 58 61.

Stichting Melati
Sociaal-culturele hulporganisatie die tevens betaalbare reizen naar IndonesiŽ organiseert.
Informatie(043) 347 57 11.

Reisbureaus
Gespecialiseerd in reizen naar IndonesiŽ zijn de volgende reisbureaus: Asfalea (020) 623 95 48, Aurora(020) 619 93 77, Ardjuna Travel (020) 626 24 80 en Garuda (020) 627 26 26. Zij organiseren zowel groepsreizen als reizen op individuele basis.

NRC Webpagina's
27 MEI 1999

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) MEI 1999