NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE Overzicht eerdere
afleveringen


INDONESIň
VRIJE KEUS
HOOFDROLSPELERS
PARTIJEN
SOEHARTO
POLITIEK BESTEL
BEDELAARS
RELATIE NEDERLAND
CONFLICTHAARDEN
FEITEN
INFORMATIE
LINKS

Conflicthaarden

Ambon


Christenen op Ambon verzamelen zich voor de ochtendmis in de Negeri Lama protestante kerk. Foto AP Photo/Charles Dharapak

Vooral de situatie op het Molukse eiland Ambon, waar sinds januari dagelijks doden vallen bij gevechten tussen christenen en moslims, dreigt de eenheidsstaat IndonesiŽ te verscheuren. Als diepere oorzaak voor de onberedeneerde moordpartijen waarbij mensen in stukken worden gehakt en in brand gestoken, wordt gewezen op de spanningen tussen autochtone Ambonezen en moslim-migranten uit Zuid-Sulawesi. Die laatsten kwamen de afgelopen tientallen jaren naar de Molukken en deden het nederige werk waar de Ambonezen zich veelal te goed voor voelden. Een andere van deze groep moslims stortte zich op de handel. Het ging hun zo goed, dat de oorspronkelijke bevolking zich gepasseerd voelde en zich tegen de moslim-migranten begon te verzetten. Het kwam tot uitbarstingen over en weer waarbij vele doden zijn gevallen. De furie op Ambon lijkt nu uitgeraasd maar de teruggekeerde rust tussen christenen en moslims is breekbaar, de situatie zeer geladen.

Kalimantan

Madoerese vluchtelingen arriveren in Surabaya, de hoofdstad van OostĖKalamantan. AP Photo/Prasetyo

Kalimantan, het Indonesische deel van het eiland Borneo, wordt niet alleen geteisterd door jaarlijks terugkerende bosbranden, maar vooral door etnische conflicten waarbij de laatste jaren honderden doden zijn gevallen. Slachtoffers zijn vooral de Madoerezen, immigranten afkomstig van het eiland Madura ten noorden van Java. Zij worden door de oorspronkelijke bewoners van West-Kalimantan verjaagd of op op gruwelijke wijze vermoord. De islamitische Madoerezen trokken van oudsher naar vruchtbaarder streken omdat hun eigen, droge eiland weinig te bieden had. De Indonesische regering moedigde de volksverhuizing aan met haar transmigratiebeleid: mensen van dichtbevolkte eilanden naar dunbevolkte provincies laten verhuizen. De bosrijke provincies in Kalimantan waren het nieuwe vestigingsgebied van veel Madoerezen. De spanningen met de autochtone Dajak-bevolking explodeerden in 1997. Na enkele incidenten brak er een totale oorlog uit. Honderden Madoerezen zijn nog steeds op de vlucht.

Oost-timor


Onafhankelijkheidsstrijders op Oost-Timor verschuilen zich in de bergen. Foto Cho Sung-su/SYGMA

Op 8 augustus kunnen de Oost-Timorezen naar de stembus om in een referendum te laten weten of zij in de toekomst wel of niet deel willen uitmaken van IndonesiŽ. Oost-Timor, een voormalige Portugese kolonie, werd in 1975 bezet door het Indonesische leger en een jaar later ingelijfd als zevenentwintigste provincie van IndonesiŽ. Die annexatie is nooit erkend door de Verenigde Naties. Jarenlang voerde een links-nationalistische beweging een guerrilla tegen de Indonesische strijdkrachten. Een deel van het leger wil het wingewest Oost-Timor niet kwijt en algemeen wordt dan ook gevreesd dat door militairen bewapende, pro-Indonesische milities een vrije en eerlijke stemming zullen dwarsbomen, terwijl de regering nu juist de politieke wil toont Oost-Timor los te laten. Er wordt niet aan getwijfeld dat het merendeel van de Oost-Timorezen na een jarenlange ervaring met Indonesische repressie een onafhankelijke staat wil. Gevreesd wordt echter dat het geweld in het omstreden eilanddeel de komende tijd zal toenemen.

Ook in andere delen van Indonesië woeden conflicten

Klik op een kris voor meer informatie

NRC Webpagina's
27 MEI 1999

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) MEI 1999