Golf
NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE Overzicht eerdere
afleveringen


GOLF
CURSUS
DEMOCRATISERING
GESCHIEDENIS
TOPGOLFER
GOLFERS
DE MOOISTE HOLES
SPELREGELS
LES EN LIDMAATSCHAP
VAKANTIES
ETIQUETTE
SCOREKAART
INFORMATIE

Les en lidmaatschap

In Nederland zijn meer dan 150 golfclubs. Volgens de Nederlandse Golf Federatie (NGF) gelden voor alle clubs verschillende toelatingseisen. Bij enkele verenigingen is het onmogelijk om nog lid te worden. Alleen familieleden van leden kunnen nog een lidmaatschap verwerven. In het tweemaandelijks tijdschrift Golfnieuws staat een lijst afgedrukt van golfverenigingen met A- of B-status, waar men nog lid kan worden. De entreegelden varieren van 50 tot ruim 4.500 gulden, de jaarcontributies van 150 tot ruim 1.800 gulden.

Nederland heeft inmiddels 165 golfclubs

Over het algemeen geldt dat het lid-worden van een golfclub te vergelijken is met het lidmaatschap van andere sportclubs. Er wordt entreegeld geheven, er is een jaarlijkse contributie en bij sommige verenigingen moet men een aandeel, obligatie of certificatieparticipatie kopen. Bij veel verenigingen bestaat ook de mogelijkheid om als niet-lid te spelen. Men betaalt dan een greenfee. Golfpark Almkreek in Almkerk ( (0183) 40 21 65) stelt iedere eerste zaterdag van de maand zijn baan en oefenfaciliteiten open voor belangstellenden. Onder deskundige leiding kan kosteloos gebruik worden gemaakt van de drivingrange en de verschillende pitching en puttinggreens. Een overzicht van alle golfclubs in Nederland, zowel leden en geassocieerde leden van de Nederlandse Golf Federatie, staat in de gids Golf in Nederland 1999 van de NGF. Daarin staan ook alle professionals genoemd die les geven. Bij de meeste clubs bestaat de mogelijkheid tot lesnemen en opgeleid te worden voor het Golfvaardigheidsbewijs. Prive-lessen kosten tussen de 30 en 35 gulden per half uur. Ook kan men Golfscholen te volgen. Een cursus van een dag kost circa driehonderd gulden. Er bestaan drie cursussen: Korte Spel, Lange slagen en Back to Basics. (Inl. (020) 660 34 32). De Nationale Golfschool Holland leidt ook op tot het behalen van het GVB via een eigen leermethode. Inl. Martensplek in Tiendeveen, (0523) 61 88 99.

NRC Webpagina's
8 APRIL 1999

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) APRIL 1999