Golf
NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE Overzicht eerdere
afleveringen


GOLF
CURSUS
DEMOCRATISERING
GESCHIEDENIS
TOPGOLFER
GOLFERS
DE MOOISTE HOLES
SPELREGELS
LES EN LIDMAATSCHAP
VAKANTIES
ETIQUETTE
SCOREKAART
INFORMATIE

Organisaties

Nederlandse Golf Federatie (NGF)
Koepelorganisatie van de 165 golfclubs in Nederland. Via die clubs zijn zo'n 92.000 golfers lid van de NGF. Daarnaast zijn er 35.000 golfers lid van de NGF die niet zijn aangesloten bij een club. Dat zijn de `witte GVB'ers'. Postbus 221, 3454 ZL De Meern. (030) 662 18 88, www.golfinfo.nl.

Nederlandse Professional Golfers Associatie (NPGA)
Belangenvereniging van golfleraren (bijna 400) en profspelers in Nederland. Burg. v.d. Borchlaan 1, 3722 GZ Bilthoven. (030) 228 70 18, fax (030) 225 02 61

Stichting Handicart
Stelt minder valide golfspelers in staat het golfspel te beoefenen door het beschikbaar stellen van golfkarretjes aan clubs. 1e Dorpsstraat 26, 3701 HB Zeist. (030) 693 23 60, fax (030) 691 23 24

Nederlandse Golfvereniging van Gehandicapten
Belangenvereniging met als doel de golfsport te bevorderen voor lichamelijke handicapten. Postbus 84136, 2508 AC Den Haag. (0172) 49 29 50, fax (070) 306 07 60

Tijdschriften

Twee bladen die gespecialiseerd zijn in golf:

GolfJournaal
Officieel orgaan van de Nederlandse Golf Federatie met veel clubnieuws en verslagen van Nederlandse toernooien. Verschijnt tien keer per jaar. Wordt gratis toegezonden aan alle leden van bij de NGF aangesloten clubs.

Golfers Magazine
Luxe uitgevoerd tijdschrift. Verschijnt negen keer per jaar met veel aandacht voor golfinstructie, toerisme, voorbeschouwingen en verslagen van de grote toernooien en golfequipment. Losse verkoop en abonnementen. Informatie: (020) 660 42 73.

Boeken

Een greep uit boeken over de golfsport:

Golf in Nederland 1999
Overzicht van alle instanties in het Nederlandse golf, beschrijvingen van bij de NGF aangesloten clubs, routebeschrijvingen, greenfee en bezoekersregelingen op de banen. Prijs: 21 gulden. Uitgeverij Equipe, (0252) 231 172.

De Golfregels
Vertaling van de officiele regels, verzorgd door de NGF. Wordt om de vier jaar herzien. Nieuwe editie verschijnt in 2000. Prijs: 7,50 gulden.

Regelexamen GVB Handicap
Geschreven door de Handicap Regelcommissie van de NGF, geeft 285 multiplechoice vragen van het NGF-Regelexamen dat iedere golfer die een GVB of een handicap wil halen, moet afleggen. Prijs: 18,95 gulden. Uitgeverij Equipe.

Golfregelkennis interactief
De golfregels op een diskette. Gebaseerd op de NGF uitgaven `De Golfregels' en 'Regelexamen GVB Handicap'. Spelenderwijs de regels leren. Prijs: 34,50 gulden. Uitgeverij Equipe.

12 beknopte golflessen
Bekend golfinstructieboek. Meer dan honderd doeltreffende tekeningen illustreren de informatie. In combinatie met de lessen van een golfpro een goede basis voor iedere golfer. Prijs: 24,55 gulden. ISBN 90-76159-02-5.

Golf Jouw Sport
Door de NGF uitgebracht boekje om de jeugd een indruk te geven wat golf inhoudt. Alle aspecten van het spel komen aan bod. Prijs: 25 gulden. ISBN 909008111-9.

Faults Fixes
Voor tachtig veel voorkomende fouten heeft de beroemde golfleraar en swinggoeroe David Leadbetter een oplossing. Uitgever Collins Willow. Prijs: 79,50 gulden. ISBN 0-002188384

Golf Atlas Benelux en Golf Atlas Espana 1999
Zeer compleet overzicht van alle Golf Country Clubs in de Benelux c.q. Spanje. Teksten in vier talen. Met kaarten, foto's en hotelinformatie. Prijs: 29,95 gulden per stuk of samen voor 39,95 gulden o.v.v. nrc/GA99001. (010) 280 33 65. ISBN 90-76188-04-1 c.q 90-76188-03-3.

A Good Walk Spoiled
Bekende Amerikaanse literaire sportschrijver John Feinstein schreef ook over golf; een jaar lang volgde hij indringend het leven van enkele topgolfers op de Amerikaanse Tour. Uitgeverij Little, Brown and company. Prijs: 18 pond. ISBN 0-316877077.

Golf in The Kingdom
Verschenen in 1972. Nog altijd een cultboek voor golfers die de sport een mystieke waarde toekennen. De hoofdpersoon ontmoet op een reis door Schotland Shivas Irons, een zeer bijzondere golfleraar, en krijgt golf- en levenslessen die het aardse niveau ontstijgen. Prijs 37,55 gulden. Uitgeverij Penguin USA. ISBN 0140195491. Vert. De hogere kunst van het golfen. Uitgeverij Veen.

Harvey Penick's Little Red Book
Meer dan een mijoen exemplaren werden er in Amerika verkocht van dit golfinstructieboekje zonder een enkele foto of illustratie. Golfleraar Harvey Penick had de gave met een paar simpele zinnetjes veel duidelijk te maken over de golftechniek en zijn liefde voor het spel over te dragen. Prijs 34,90 gulden. Uitgeverij Contact. ISBN 90-25413447.


NRC Webpagina's
8 APRIL 1999

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) APRIL 1999