Begin tekst
NIEUWS
TEGENSPRAAK
SUPPLEMENT
AGENDA
ARCHIEF
ADVERTENTIES
SERVICE

EVJ
Overzicht

Vragen & Opmerkingen

Begrippenlijst:
A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J,
K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, T, U,
V, W, X, Y, Z

In jaar tijd 108.000 minder werklozen
Door een onzer redacteuren
ROTTERDAM, 19 AUG. De geregistreerde werkloosheid is de afgelopen twaalf maanden met 108.000 gedaald. Zo'n sterke daling is deze eeuw nog niet voorgekomen. Het record lag tot nog toe in 1985, toen de werkloosheid 98.000 lager was dan een jaar daarvoor.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft becijferd dat Nederland per maand gemiddeld 9.000 minder werkzoekenden telt. De vanochtend gepubliceerde cijfers van mei, juni en juli van dit jaar wijzen op een verdere daling van de werkloosheid. Het aantal werkzoekenden komt op 270.000. Dat zijn er 108.000 minder dan in dezelfde periode vorig jaar, een daling van 29 procent. Vergeleken met een kwartaal eerder, daalde de werkloosheid de afgelopen drie maanden met 15 procent.

In de zomermaanden zijn de werkloosheidscijfers licht vertekend door seizoensinvloeden, onder meer veroorzaakt door mensen die tijdelijk werk vinden in de horeca en de toeristische sector. Gecorrigeerd voor deze invloeden komt de werkloosheid op 285.000.

De daling van de werkloosheid lijkt af te zwakken, maar het CBS wil daar liever nog geen conclusies aan verbinden. ,,Omdat de cijfers van de geregistreerde werkloosheid zijn gebaseerd op een steekproefonderzoek, hebben ze een onnauwkeurigheidsmarge'', aldus de onderzoekers, die pas van een afzwakking willen spreken bij grotere veranderingen in de cijfers. ,,De tendens van de werkloosheid kan het beste over een wat langere periode worden vastgesteld.''

Geregistreerde werklozen zijn mensen zonder werk of met een baan van minder dan 12 uur per week die bij een arbeidsbureau staan ingeschreven en direct voor minstens 12 uur per week aan de slag kunnen. De cijfers zijn gebaseerd op de registratie van de arbeidsbureaus en de Enquête beroepsbevolking van het CBS, waarvoor maandelijks ruim 10.000 Nederlanders ondervraagd worden.

Bovenkant pagina
NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD / Pleus & Schöndorff (19 augustus 1998 / web@nrc.nl)