Begin tekst
NIEUWS
TEGENSPRAAK
SUPPLEMENT
AGENDA
ARCHIEF
ADVERTENTIES
SERVICE

EVJ
Overzicht

Vragen & Opmerkingen

Begrippenlijst:
A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J,
K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, T, U,
V, W, X, Y, Z

Financieel-
economische
schakels


Oligopolie

Oligopolie betekent letterlijk dat er weinig (oligos) verkopen (polein). Er zijn weinig aanbieders. Het is een marktvorm die erg veel in de werkelijkheid voorkomt. En dan meestal als heterogeen oligopolie: de producten zijn over het algemeen niet homogeen, maar sterk verwante substituten.
De staalindustrie, de computerindustrie, de benzine-maatschappijen, de banken, de Internet- providers, de auto-industrie, het zijn allemaal bedrijfstakken waar een paar ondernemingen het aanbod helemaal of voor een groot deel beheersen.
Bij een oligopolie weet elke aanbieder dat zijn handelingen, bijvoorbeeld een prijsverlaging of een productverandering, een merkbare invloed hebben op de afzet van zijn concurrenten. Als Coca-Cola zijn prijs verlaagt, merkt Pepsi Cola dat door het teruglopen van zijn verkopen. Coca-Cola moet dus rekening houden met reacties van Pepsi, die voor hemzelf weer nadelige gevolgen kunnen hebben. Ze zouden elkaar zolang kunnen blijven onderbieden in een felle concurrentiestrijd - 'cutthroat-competition' - dat ze er allemaal verlies door gaan lijden en er zelfs ondernemingen ten gronde zouden gaan. De onzekerheid over deze reacties heeft nogal eens tot gevolg dat aanbieders met elkaar tot afspraken proberen te komen om op bepaalde gebieden de concurrentie te beperken. Een dergelijke overeenkomst, waarbij de ondernemingen in juridische zin zelfstandig blijven, heet een mededingingsregeling of een kartel.

Bovenkant pagina
NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD / Pleus & Schöndorff (11 mei 1996 / web@nrc.nl)