Begin tekst
NIEUWS
TEGENSPRAAK
SUPPLEMENT
AGENDA
ARCHIEF
ADVERTENTIES
SERVICE

EVJ
Overzicht

Vragen & Opmerkingen

Begrippenlijst:
A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J,
K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, T, U,
V, W, X, Y, Z

Marktvorm

Onder de marktvorm wordt het geheel van omstandigheden verstaan waaronder de concurrentie plaats vindt. Het schema geeft een systematische indeling van een aantal marktvormen. Daarbij wordt steeds aangenomen dat er veel vragers op de verkoopmarkt optreden. Tegenover die vele vragers stellen we achtereenvolgens zeer veel aanbieders, één aanbieder en weinig aanbieders. Bij volkomen concurrentie bepalen vraag en aanbod de prijs; de individuele aanbieder is een machteloos radertje in het geheel. Bij monopolie is er slecht één aanbieder, die macht heeft en zelf zijn verkoopprijs kan vaststellen. Bij oligopolie is er een aantal aanbieders die reageren op elkaars acties.

Schema Beknopt overzicht van marktvormen
Aantal aanbieders Aantal vragers Aard van het product
. . Homogeen Heterogeen
Veel Veel Volkomen concurrentie Monopolistische concurrentie
Een Veel Monopolie -
Weinig Veel Homogeen oligopolie Heterogeen oligopolie

Bovenkant pagina
NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD / Pleus & Schöndorff (23 maart 1996 / web@nrc.nl)