Begin tekst
NIEUWS
TEGENSPRAAK
SUPPLEMENT
AGENDA
ARCHIEF
ADVERTENTIES
SERVICE

EVJ
Overzicht

Vragen & Opmerkingen

Begrippenlijst:
A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J,
K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, T, U,
V, W, X, Y, Z

Financieel-
economische
schakels


Kartel

Een mededingingsregeling of kartel is een overeenkomst tussen twee of meer juridisch zelfstandig blijvende ondernemingen met het doel de concurrentie te beperken. Een kartel ontstaat meestal doordat op een markt waar weinig aanbieders verkopen (oligopolie) deze aanbieders beducht zijn voor elkaars reacties. Deze kunnen namelijk tot een heftige concurrentiestrijd leiden. Bij een prijskartel spreekt men af niet met de verkoopprijzen te concurreren. Bij een rayonkartel verdeelt men de afzetmarkt in regio's waarbinnen men elkaar met rust laat. Een researchkartel spreekt af de onderzoeks- en ontwikkelingsacitivteit gezamenlijk te verrichten. In de nieuwe Mededingingswet is een kartel verboden tenzij kan worden aangetoond dat er een maatschappelijk belang mee is gediend. In het Europese mededingingsbeleid was dit altijd al het geval.

Bovenkant pagina
NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD / Pleus & Schöndorff (5 juli 1997 / web@nrc.nl)