Begin tekst
NIEUWS
TEGENSPRAAK
SUPPLEMENT
AGENDA
ARCHIEF
ADVERTENTIES
SERVICE

EVJ
Overzicht

Vragen & Opmerkingen

Begrippenlijst:
A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J,
K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, T, U,
V, W, X, Y, Z

Allocatieprobleem

Hierbij gaat het om de vraag hoe in een economie de productiefactoren arbeid, natuur en kapitaal moeten worden toegedeeld over de verschillende productiemogelijkheden. Tot voor enkele jaren losten de voormalige Sovjet-Unie en China dit vraagstuk voornamelijk op met behulp van een planmechanisme. Deze aanpak is op een fiasco uitgelopen. In de meeste economieën zien we mengvormen van het marktmechanisme en het budgetmechanisme in zijn democratische en zijn bureaucratische variant.

Bovenkant pagina
NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD / Pleus & Schöndorff (1 maart 1996 / web@nrc.nl)