Dossier Varkenswet
NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICE


Varkens

Nieuws

Varkenspest

Gevolgen voor de sector

Rechtszaken tegen de wet

Alternatieven op de wet

Politieke consequenties

Chronologie Wet Herstructurering Varkenshouderij

Links

In Groot-Brittannië is begin augustus varkenspest geconstateerd. Het ministerie van Landbouw kondigde een vervoersverbod van Britse varkens af. De 68 Nederlandse varkensbedrijven die sinds begin juli Britse varkens geleverd hebben gekregen zijn vrij van varkenspest.

Op de site van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: Brief aan de Tweede Kamer.

Five Prize Pigs van W.H. Davis uit 1855
Five Prize Pigs, schilderij van W.H. Davis uit 1855

In februari 1997 brak de klassieke varkenspest uit in Nederland. Dankzij de enorme dichtheid aan varkenshouderijen verspreidde de epidemie zich als een olievlek over grote delen van Brabant en Limburg. De toenmalig minister Van Aartsen (Landbouw, VVD) greep de varkenspest aan om voor eens en voor altijd een einde te maken aan de explosieve groei van de varkensstapel.

Vanaf het eerste moment was de wet omstreden. Zowel in de Tweede Kamer (december 1997) als in de Eerste Kamer (april 1998) redde Van Aartsen ternauwernood zijn voorstel. Boerenorganisaties waren furieus en beschuldigden de overheid van diefstal. Het kabinet pakte hen een kwart van hun inkomen (in de vorm van varkens) af zonder daar iets voor terug te geven. Van Aartsen zette door en vanaf 1 september 1998 is de wet in werking.

Op 10 september 1999 diende Van Aartsens opvolger Brinkhorst (D66) een nieuw voorstel in om de intensieve veehouderij aan te pakken. De integrale aanpak mestproblematiek werd verheven tot een nationaal project. Op 27 maart 2000 ging de opkoopregeling die bij dit plan hoorde van start. Inmiddels hebben ruim duizend veehouders aangegeven hun bedrijf te willen beëindigen.

In augustus 2000 kondigde het ministerie van Landbouw een tijdelijke stop af voor handel in Britse varkens, omdat in Groot-Brittannië varkenspest was geconstateerd. Deze maatregel werd genomen een week nadat 120 varkensboeren in opspraak raakten. Ze zouden zelf hun varkens ingeënt hebben, iets dat officieel door een dierenarts moet gebeuren.

NRC Webpagina's
12 augustus 2000

Den Haag

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad