U kijkt naar de website van NRC Handelsblad gedurende de periode 1995-2001. Bezoek ook de de huidige site.
    D O S S I E R   R I J K S B E G R O T I N G   '98  
NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES  SERVICE

 INHOUD 
 HOOFDLIJNEN 
 CIJFERS & GRAFIEKEN 
 DEPARTEMENTEN 
 ARTIKELEN 
 TROONREDE 
 LINKS 

 

De zondeval van een zondagskabinet
De formule van het poldermodel lijkt te werken. Met de drieslag van lastenverlichting in ruil voor loonmatiging, nadruk op werk en sanering van de overheidsfinanciën is Nederland een voorbeeld geworden van een zich hervormende welvaartsstaat.

"Dankzij de inspanningen van zeer velen heeft ons land in de afgelopen jaren belangrijke vooruitgang geboekt, zowel in sociaal als in economisch opzicht. De vooruitzichten voor 1998 zijn gunstig," sprak de Koningin in de Troonrede.

Het paarse kabinet heeft alles mee en maar weinig tegen. Toch heeft het maar weinig structurele problemen aan gepakt. De zondeval van een zondagskabinet.

En verder in het Dossier Rijksbegroting 1998 de hoofdlijnenuit de Miljoenennota, cijfers en grafiekenen de toestand van de verschillende departementen.

NRC Webpagina's
16 SEPTEMBER 1997

Den Haag    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad