NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICE

Rijksbegroting 2001

Nieuws

Plannen
per departement

Troonrede

Algemene Beschouwingen

Paars: De tweede helft

Rijksbegroting:
Hoe en wat?

Links

Nederland met geheven hoofd gastheer Klimaatconferentie

Door een onzer redacteuren
DEN HAAG, 19 SEPT. Een ander cruciaal moment in Pronks ministerschap komt snel naderbij: de Internationale Klimaatconferentie van de Verenigde Naties waarbij Pronk als gastheer optreedt. Deze wordt van 13 tot 24 november in Den Haag gehouden en moet proberen de impasse van de afgelopen paar jaar te doorbreken over de uitvoering van de afspraken van 1997 uit het Japanse Kyoto. Op grond hiervan moeten de Westerse landen hun uitstoot van zes broeikasgassen, waaronder CO2, de komende tien jaar met 5 procent verminderen ten opzichte van het ijkjaar 1990. Nederland heeft zich verplicht tot een reductie van 6 procent.

Pronk zelf kan zich zonder gêne op de conferentie vertonen. Als een der eerste landen ter wereld heeft Nederland een uitvoeringsnota gepresenteerd met maatregelen die in eigen land genomen zullen worden om de uitstoot van de broeikasgassen terug te dringen. In de nieuwe begroting is er voorts 500 miljoen gulden (200 miljoen in 2001 en 300 miljoen in 2003) uitgetrokken voor het zogeheten Clean Development Mechanism (CDM), dat is bedoeld om ontwikkelingslanden te helpen bij het terugdringen van de broeikasgassen. Het assisterende land mag zulke steun aftrekken van zijn eigen "Kyoto-verplichtingen'.

Terug naar VROM

NRC Webpagina's
19 september 2000

Den Haag

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad