NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICE

Rijksbegroting 2001

Nieuws

Plannen
per departement

Troonrede

Algemene Beschouwingen

Paars: De tweede helft

Rijksbegroting:
Hoe en wat?

LinksKok-II is begonnen aan de tweede helft van de kabinetsperiode. Hoe verder in de komende twee jaar?
Lees de serie De tweede helft.

 • De Haagse Staat Het raadsel van 20,7 miljard

 • Algemene Beschouwingen Toespraken van de fractievoorzitters tijdens het Kamerdebat van woensdag 20 september.

 • Hoofdpunten uit de Rijksbegroting.

 • Plannen per departement: uitgebreide berichtgeving per ministerie.

 • Rijksbegroting: hoe en wat? Uitleg bij begrippen.

 • Interviews met:
  Vice-premiers Jorritsma en Borst
  Bewindslieden van Financiën Zalm en Bos
  Directeuren Schnabel en Don van Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Planbureau

  De afzonderlijke begrotingen zijn te vinden op de site van het Ministerie van Financiën
  Klik op die site op "Begrotingen" in de linkerkolom.

 • NRC Webpagina's
  6 december 2000

  Den Haag

      Bovenkant pagina

  NRC Webpagina's © NRC Handelsblad