NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE Overzicht eerdere
afleveringen


 BIBLIOTHEKEN
 GESCHIEDENIS KB
 JUBILEUM KB
 HISTORIE
 ORGANISATIES
 VAKBLADEN
 NIEUW
 OUD
 COLLECTIES
 BLINDEN
 VARENDEN
 IMMIGRANTEN
 OPLEIDINGEN
 ZOEKSYSTEMEN
 PRIVÉCOLLECTIES
 LINKS

Varenden

De Stichting Bibliotheek voor Varenden (BvV) beschikt over een drietal boekencollecties voor respectievelijk zeevaarders, binnenvaartschippers en landgenoten die tijdelijk werkzaam zijn in het buitenland. Voor zeevaarders gaat het vooral om 'mannenboeken', een streekroman komt er niet in voor. Voor de binnenvaart is de collectie zeer divers en voor alle leeftijden, terwijl Nederlanders in het buitenland vooral boeken voor hun Nederlandstalige kinderen lenen. Er zijn tien ruilpunten in Nederland en omliggende landen en 35 openbare bibliotheken die boeken van de BvV innemen.Inlichtingen: Westewagenstraat 74, 3011 AT Rotterdam, (010) 4 11 23 89.

NRC Webpagina's
3 september 1998

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) AUGUSTUS 1998