NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICE


Dossier Lockerbie

Nieuws

Het proces

De aanloop tot het proces

De ramp in tekst en beeld

Links

Kamp Zeist

Nederland is door alle betrokken partijen - Verenigd Koninkrijk, de VS, LibiŽ en de VN Veiligheidsraad - geaccepteerd als neutraal gebied. De belangrijkste keuze voor een 'derde' partij is dat de Libische regering vreesde dat de verdachten in Verenigd Koninkrijk geen eerlijk proces zouden krijgen, en dat de VS en Verenigd Koninkrijk hetzelfde dachten van een proces in LibiŽ.


Klik op 1 voor een gedetailleerde kaart van de rechtbank

Kamp Zeist, precies gelegen op de gemeentegrens tussen Zeist en Soest, heeft vele generaties militairen aan zich voorbij zien trekken. Al in 1804 werden er 20.000 Franse troepen gelegerd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het kamp gebruikt voor de internering van Belgische soldaten die in de zomer van 1914 naar Nederland waren uitgeweken. Tijdens de Tweede Wereldoorlog deed het dienst als Duits krijgsgevangenenkamp. Vanaf 1954 waren er Amerikaanse militairen gelegerd. In 1994 werd het laatste squadron Amerikaanse F-15's teruggetrokken, waarna het kamp nog uitsluitend werd bezocht door de Nederlandse luchtmachtkapel, die een schoolgebouw op het terrein gebruikte als oefenruimte.

In 1998 werd het terrein, na beoordeling van verschillende leegstaande kazernes in Nederland, door de Amerikaanse, Britse en Nederlandse regeringen gekozen als de meest geschikte locatie voor het proces. Op 18 september 1998 tekenden Nederland en het Verenigd Koninkrijk een verdrag dat het grondgebied voor de duur van het proces overdraagt aan Schotland. (Zie ook: www.law.gla.ac.uk/lockerbie/trialtreaty.cfm) Kamp Zeist werd hiermee een stukje Schotland in Nederland, in status vergelijkbaar met een ambassadeterrein.

De omvangrijke verbouwing van het terrein heeft 45 miljoen gulden gekost. Het schoolgebouw is ingericht als rechtszaal. Het voormalige militaire hospitaal, gevestigd in een atoomvrije ondergrondse bunker, is omgebouwd tot gevangenis voor de twee Libische verdachten. Het sportcomplex is nu mediacentrum. Na het proces zullen al deze gebouwen weer worden afgebroken: in de Nederlands-Britse verdragtekst is opgenomen dat de Schotten het kamp in oude staat zullen opleveren. Daarna zal het ministerie van Defensie het terrein waarschijnlijk verkopen aan de gemeente Zeist. Er bestaan plannen om het Militair Luchtvaartmuseum, dat direct naast Kamp Zeist ligt, uit te breiden tot een groot militair themapark.

NRC Webpagina's
3 mei 2000

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad

Rechtbank