Begin tekst
NIEUWS
TEGENSPRAAK
SUPPLEMENT
AGENDA
ARCHIEF
ADVERTENTIES
SERVICE

EVJ
Overzicht

Vragen & Opmerkingen

Begrippenlijst:
A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J,
K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, T, U,
V, W, X, Y, Z

Financieel-
economische
schakels


Protectie

Protectie is bescherming van de eigen economie tegen buitenlandse concurrentie. Protectie kan plaatsvinden door het heffen van invoerrechten (een belasting op geïmporteerde producten), door het stellen van een contingent (er mag niet meer dan een bepaalde maximum hoeveelheid per jaar worden ingevoerd) of door allerlei vormen van non-tarifaire protectie (verscherpte kwaliteitseisen stellen aan ingevoerde producten, het administratief ingewikkeld maken van de invoer en dergelijke).

Op de korte termijn lijkt protectie in het belang van het zich beschermende land. Maar op de langere termijn snijdt een land zich hiermee in de vingers. Protectie houdt inefficiënte producties in stand en leidt tot hogere prijzen voor de consument. Een land buit op deze manier zijn comparatieve kostenvoordelen niet uit en kan onvoldoende profiteren van mogelijke schaalvoordelen. Vandaar dat de World Trade Organization (WTO) wordt geprobeerd dergelijke handelsbelemmeringen door middel van overleg weg te nemen.

Bovenkant pagina
NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD / Pleus & Schöndorff (11 mei 1996 / web@nrc.nl)