Begin tekst
NIEUWS
TEGENSPRAAK
SUPPLEMENT
AGENDA
ARCHIEF
ADVERTENTIES
SERVICE

EVJ
Overzicht

Vragen & Opmerkingen

Begrippenlijst:
A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J,
K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, T, U,
V, W, X, Y, Z

Financieel-
economische
schakels


Schaalvoordelen

Naarmate de productieomvang toeneemt is kunnen efficiency-voordelen worden behaald. Een voorbeeld kan worden gevonden in de kosten van Onderzoek en Ontwikkeling (O&O). De O&O-kosten voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld een nieuwe geheugenchip staan los van het aantal chips dat zal worden geproduceerd. Het zijn constante, overhead-, kosten. Naarmate de productie groter is drukken deze kosten minder zwaar per eenheid product: de gemiddelde constante kosten dalen. Hierdoor is de producent is staat de chips tegen een lagere, en dus meer concurrerende, prijs aan te bieden.

Bovenkant pagina
NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD / Pleus & Schöndorff (18 mei 1996 / web@nrc.nl)