U kijkt naar de website van NRC Handelsblad gedurende de periode 1995-2001. Bezoek ook de de huidige site.
Klik hier
N R C   H A N D E L S B L A D  -  V O O R P A G I N A
NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICE

 NIEUWSSELECTIE 
 KORT NIEUWS 
 RADIO & TELEVISIE 
 MEDIA 

S c h a k e l s

Overheid deed niets met aanbevelingen vuurwerkexplosie

DEN HAAG, 20 FEBR. De overheid heeft vrijwel niets gedaan met de aanbevelingen die zijn gedaan na de vuurwerkexplosie in Culemborg in 1991. Het beleid is niet substantieel gewijzigd en de inspecties zijn ook niet intensiever toezicht gaan houden.

Dat blijkt uit een rapport dat vier inspecties van vier departementen hebben opgesteld en dat minister De Vries van Binnenlandse Zaken maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het gaat om een aanvulling op eerdere rapportages van diverse inspecties naar de vuurwerkramp in Enschede. Een hele woonwijk werd weggevaagd en 21 mensen lieten het leven.

Na deze ramp op 13 mei vorig jaar werd de vraag gesteld welke lessen waren getrokken na de explosie in een vuurwerkfabriek in Culemborg. Ook hier ontplofte vuurwerk dat was opgeslagen in een container. Twee mensen kwamen om.

In 1991 kreeg de Commissie Preventie van Rampen (CPR), waarin de vier meest met veiligheid betrokken ministeries zitten, het verzoek de richtlijn omtrent vuurwerkveiligheid aan te passen. Zo had de hoofdinspecteur van de brandweer bijvoorbeeld geadviseerd de afstand tussen bebouwing en vuurwerkopslag van een bepaalde gevarenklasse te vergroten van 64 naar 400 meter. Ook TNO had aanbevelingen gedaan en verzocht nadere onderzoeken. Ook was een inspectie van alle vuurwerkfabrieken in Nederland gewenst.

Maar de commissie heeft niets gedaan met alle conclusies en aanbevelingen na Culemborg. Vuurwerk had geen prioriteit bij geen enkel departement of zijn vertegenwoordigers in de commissie, zo blijkt. Het onderwerp is zelfs nooit uit de oriŽntatiefase gekomen.

Zo wilde de CPR eerst informatie van VROM krijgen. De vertegenwoordiger van VROM noch zijn opvolger deden dat. Vanaf september 1991 tot maart 1994 is het onderwerp op vijf CPR-vergaderingen aan bod geweest, waarbij het steeds als actiepunt op de agenda bleef staan. Uiteindelijk is dit punt geschrapt. De reden daarvoor wordt in het rapport niet achterhaald. De hoofdcommissie van de CPR heeft zich hierdoor nooit over de kwestie vuurwerk gebogen.

Volgens het rapport kan het gebrek aan actie binnen de CPR komen doordat in andere verbanden, maar wel door deels dezelfde personen en instanties, al aan het Vuurwerkbesluit en andere regelingen werd gewerkt. Verder wordt gewezen op een reorganisatie destijds bij drie departementen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken vroeg het Culemborg-rapport uiteindelijk op maar verspreidde het niet. De minister van Justitie heeft nooit de hiaten in afstemming en controle tussen diverse overheden aan de kaak kunnen stellen. Want ook die aanbeveling is nooit aangekomen maar ergens op het departement ,,ambtelijk telefonisch afgedaan''.

Het weekblad Vrij Nederland bracht vorig jaar september het jarenlang dralen van de CPR al deels naar buiten op basis van notulen van die commissie.

Het kabinet wil nog niet reageren op de bevindingen. Het wacht het rapport af van de commissie-Oosting over de Enschede-ramp, dat op 28 februari wordt gepresenteerd. (ANP)

NRC Webpagina's
20 FEBRUARI 2001


    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad