U kijkt naar de website van NRC Handelsblad gedurende de periode 1995-2001. Bezoek ook de de huidige site.
Klik hier
N R C   H A N D E L S B L A D  -  V O O R P A G I N A
NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICE

 NIEUWSSELECTIE 
 KORT NIEUWS 
 RADIO & TELEVISIE 
 MEDIA 

S c h a k e l s
IPCC

VN-rapport over klimaatverandering:

Arme landen dupe van broeikaseffect

Door een onzer redacteuren
ROTTERDAM, 19 FEBR. De klimaatverandering die het gevolg is van het broeikaseffect zal de ontwikkelingslanden onevenredig zwaar treffen. In grote delen van Afrika en Azië komt de voedselproductie in gevaar.

Dat is de conclusie van een rapport over de gevolgen van de klimaatverandering, waarover afgelopen week in Genève overeenstemming werd bereikt. Volgens het rapport, opgesteld door werkgroep 2 van het IPCC , het VN-orgaan dat de taak heeft kennis over het broeikaseffect te evalueren en te bundelen, zal de menselijke gezondheid in toenemende mate worden bedreigd door infectieziekten als malaria, cholera en dengue (knokkelkoorts). In de lage kustgebieden van Azië zullen tientallen miljoenen mensen door de stijgende zee uit hun woongebieden worden verdreven.

Het meest apocalyptisch is de verwachting voor Afrika en het zuiden van Azië. In Afrika zullen woestijnen zich uitbreiden, rivieren indrogen en planten en diersoorten, vaak soorten waarvan de lokale bevolking afhankelijk is, geheel verdwijnen. Toerisme, de nieuwe inkomstenbron van het continent, kan achteruit gaan. In de tropische en gematigde streken van Azië is de klimaatverandering nu al onmiskenbaar zichtbaar in de vorm van in aantal toenemende overstromingen, droogtes, bosbranden en cyclonen. In het noorden van Azië begint de permafrost geleidelijk te smelten, met belangrijke gevolgen voor de sociale infrastructuur.

Voor Zuid-Amerika is het beeld nauwelijks minder ernstig. Ook daar zal de voedselproductie achteruitgaan en zijn meer droogtes en overstromingen te verwachten. Rond de noordpool wordt het zeeijs dunner en krimpen de gletsjers. Nergens zal het broeikaseffect zo zwaar toeslaan als daar.

Tegenover al deze ongunstige effecten staan in Europa en Noord-Amerika - de belangrijkste veroorzakers van het broeikaseffect - cynisch genoeg positieve effecten op de landbouw. Vooral in het noorden van Europa zullen de opbrengsten waarschijnlijk stijgen. In het zuiden en oosten kunnen ze wat dalen. Verder zullen in Europa in de toekomst grote rivieren vaker overstromen. De gletsjers in de Alpen zullen voor het eind van de eeuw waarschijnlijk voor de helft verdwenen zijn.

Werkgroep 2 van het IPCC raporteerde al eerder in 1995 en 1997. Het is voor het eerst dat nu met statistische betrouwbaarheidsmarges wordt aangegeven hoe zeker men zich voelt over uitspraken. De conclusie dat ecosystemen zich niet meer kunnen aanpassen aan de klimaatverandering en dat de voedselproductie in gevaar komt kan consequenties hebben voor komende klimaatonderhandelingen.

RAPPORT via www.ipcc.ch

NRC Webpagina's
19 FEBRUARI 2001


    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad