U kijkt naar de website van NRC Handelsblad gedurende de periode 1995-2001. Bezoek ook de de huidige site.
Klik hier
N R C   H A N D E L S B L A D  -  M E D I A
NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICE

 NIEUWSSELECTIE 
 KORT NIEUWS 
 RADIO & TELEVISIE 
 MEDIA 

Uitstel veiling radiofrequenties door UMTS- rel

Door een onzer redacteuren
DEN HAAG, 19 OKT. De veiling van radiofrequenties, waarvoor de inschrijving dit najaar zou openen, komt in de knel door de politieke afwikkeling van de veiling van UMTS- frequenties van juli. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft de voorbereiding van deze veiling vertraagd om lessen uit de omstreden UMTS-veiling te kunnen trekken.

Dat bleek vanochtend tijdens een Kamerdebat over de veiling van UMTS- vergunningen. Staatssecretaris De Vries (Verkeer en Waterstaat): "Er zijn leermomenten. Die wilde ik benutten." De Kamer treft intussen voorbereidingen voor een eigen, extern onderzoek naar de veiling van UMTS-frequenties. UMTS is een nieuwe standaard voor mobiele telefonie die onder andere de ontvangst van beelden op mobiele telefoons mogelijk moet maken. De UMTS-veiling is omstreden omdat deze in Nederland slechts 6 miljard gulden opleverde, terwijl in Groot-Brittannië 85 miljard gulden en in Duitsland 110 miljard gulden werd opgehaald.

De inschrijving voor de radioveiling zou oorspronkelijk op 15 november beginnen. Het begin van de inschrijving is verschoven naar een later, nog onbekend, tijdstip. De veiling zelf is voorzien voor februari of maart. De nieuwe frequentieverdeling moet ingaan op 1 september 2001. Vooralsnog houdt het ministerie aan die datum vast. "We kunnen de verloren tijd nog inhalen", aldus De Vries.

De radioveiling moet onder andere uitgerust worden met een zogenoemde noodrem-procedure. Deze noodrem moet de veilingmeester de mogelijkheid geven om te reageren op onvoorziene omstandigheden, zoals het massaal afhaken van bieders.

Het ministerie is van plan 70 kavels op de radioveiling te brengen. Zeven of negen daarvan hebben een landelijke dekking. De overige hebben een beperkt bereik en zijn bestemd voor regionale zenders.

NRC Webpagina's
19 OKTOBER 2000


( a d v e r t e n t i e s )

Klik hier

Klik hier

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad