U kijkt naar de website van NRC Handelsblad gedurende de periode 1995-2001. Bezoek ook de de huidige site.
Klik hier
N R C   H A N D E L S B L A D  -  M E D I A
NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICE

 NIEUWSSELECTIE 
 KORT NIEUWS 
 RADIO & TELEVISIE 
 MEDIA 

Betaald uit omroepreserves

NPS blijft opera en dans uitzenden

Door onze kunstredactie
AMSTERDAM, 26 SEPT. In tegenstelling tot eerdere voorne mens blijft de NPS opera- en dansregistraties uitzenden. Mede onder druk van staatssecretaris Van der Ploeg heeft de publieke omroep dat besloten.

De toekomst van opera- en dansregistraties op de televisie is voor de komende drie jaar zeker gesteld. De raad van bestuur van de NOS, de overkoepeling van de publieke omroep, betaalt zulke uitzendingen voortaan uit de omroepreserves. Het gaat vooral om twee tot vier operaproducties per jaar, die tot dusver met 2,7 miljoen gulden werden gesubsidieerd.

Dit voorjaar dreigde er geen geld meer te zijn voor tv-registraties van opera en dans, omdat het Stimuleringsfonds voor Nederlandse Culturele Omroepproducties liet weten per 1 september geen subsidies meer te geven voor dit programmagenre. Het fonds trekt nu meer geld uit voor dramaseries, kinderprogramma's en kwaliteitsverhoging van Radio 4. De opera- en dansuitzendingen behoeven niet meer te worden gestimuleerd, aldus het beleidsplan, omdat de kwaliteit 'steeds van hoog niveau' is. Het fonds zei ervan uit te gaan "dat de publieke omroep deze taak thans zonder extra stimulans naar behoren zal vervullen."

De NPS, die deze programma's produceert en uitzendt, zei echter dat die zonder subsidie niet meer kunnen worden gemaakt. Pas de laatste tien jaar, sinds het Stimuleringsfonds bestaat, vormen opera en dans immers een vast onderdeel van het tv-aanbod. Alternatieve geldbronnen leken niet aanwezig te zijn.

Mede onder druk van staatssecretaris Van der Ploeg, die de publieke omroep opdroeg de registraties te blijven uitzenden, kwam de afgelopen maanden nader overleg op gang met het ministerie van OC&W. Het resultaat is dat de NOS, na aanvankelijke aarzelingen, heeft beloofd de kosten tot en met het jaar 2003 te dekken uit de omroepreserves, die bedoeld zijn om de positie van de publieke omroep tegenover de commerciële concurrentie te ondersteunen.

"Ik kan u verzekeren", schrijft de NOS aan het Stimuleringsfonds, "dat we deze programmasoort als een belangrijke taak voor de publieke omroep blijven beschouwen." Het Stimuleringsfonds vindt deze toezegging 'buitengewoon verheugend'.

NRC Webpagina's
26 SEPTEMBER 2000


( a d v e r t e n t i e s )

Klik hier

Klik hier

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad