U kijkt naar de website van NRC Handelsblad gedurende de periode 1995-2001. Bezoek ook de de huidige site.
   O P I N I E
NIEUWS  | TEGENSPRAAK  | SUPPLEMENT  | AGENDA  | ARCHIEF  | ADVERTENTIES  | SERVICE 

  NIEUWSSELECTIE  
  KORT NIEUWS  
  RADIO & TELEVISIE  
  MEDIA  

S c h a k e l s
Dossier Belastingplan

Fiscale suggesties


DE INKT VAN de nieuwe belastingwet is nog niet droog of het onstuimige duo Zalm/Vermeend kwam vorige week alweer met nieuwe fiscale bedenksels. In twee vraaggesprekken - met het Algemeen Dagblad en NRC Handelsblad - zetten Zalm en Vermeend lijnen uit naar verdere hervormingen van het belastingstelsel.

Weliswaar moet hun belastingherziening nog door de Eerste Kamer worden aangenomen, maar na de politieke draai van het CDA in de Tweede Kamer - van boycot naar vóórstemmen - zal dat geen problemen opleveren. Nederland heeft vanaf volgend jaar een ingrijpend herzien belastingstelsel. Daarna gaat de verbouwing gewoon door, kondigden Zalm en Vermeend vorige week al aan. Zo kwam Zalm (in het AD) met een suggestie om de patstelling over de hypo theekrente te doorbreken. Hij stelde voor om in de toekomst het huurwaardeforfait dat woningbezitters bij hun inkomen moeten optellen, te verlagen voor huiseigenaren die hun hypotheek hebben afgelost. Dat is een interessant idee, omdat het een financiële prikkel zou zijn om hypotheken af te lossen. In de huidige situatie, die na 2001 blijft bestaan, kunnen huizenbezitters de hypotheekrenteaftrek gebruiken als een fiscale compensatie voor het huurwaardeforfait waarover ze belasting moeten betalen. Dat leidt tot hoge hypotheeklasten om fiscale redenen. Het voordeel van een lager huurwaardeforfait kan huizenbezitters aansporen hun hypotheek versneld te verlagen.

HIERMEE KOMT ZALM tegemoet aan de zorgen over de hoge hypotheekschulden in Nederland als gevolg van de wijze waarop het fiscale stelsel voor huiseigenaren functioneert. De verlaging van het huurwaardeforfait biedt ook een opening om de discussie over de hypotheekrenteaftrek eindelijk te ontpolitiseren. Dan kan er sprake zijn van een uitruil waarbij niemand zich benadeeld hoeft te voelen.

Dit moet in samenhang worden gezien met de opmerkingen die Zalm en Vermeend in deze krant maakten over verdere daling van de belastingtarieven na 2001. Het einde van het tijdperk van de begrotingstekorten kondigt zich aan en daarom kan het geen kwaad nu al de piketpaaltjes voor het begrotingsbeleid in de volgende kabinetsperiode te slaan. Van de drie bestemmingen voor begrotingsoverschotten - extra uitgaven, schuldvermindering of lastenverlichting - heeft de laatste tot nu toe weinig politieke aanhang gekregen. Alleen al daarom is het belangrijk dat het VVD-PvdA-duo op Financiën op de wenselijkheid hiervan wijst.

Hiervoor zijn ook praktische redenen. Eén daarvan is dat met de komst van e-commerce (handel via Internet) gemakkelijk de BTW ontdoken kan worden, die in het nieuwe belas tingplan ook nog eens verhoogd wordt. Een andere reden is dat het uitgavenkader, de grondslag voor het succes van Zalms begrotingsbeleid, makkelijker gehandhaafd blijft als bij inkomensmeevallers niet gelobbyd wordt om extra bestedingen. Daarom is het beter op voorhand vast te leggen dat inkomensmeevallers deels teruggegeven worden aan degenen die de belastingen hebben opgebracht. Dan kan eindelijk het toptarief in Nederland onder de vijftig procent gebracht worden.

ALS ZALM en Vermeend gaan sleutelen aan de Belasting herziening 2001 is hier nog een suggestie. De nieuwe 'fietsaftrek' van 747 gulden per jaar voor wie drie keer per week met de fiets naar het werk gaat, moet ook snel geschrapt worden. Zo'n hobbyregeling is in alle opzichten nutteloos: werknemers zullen hierdoor niet massaal op de fiets springen voor het woon-werkverkeer. Nog afgezien van de weersomstandigheden en de vraag of de regeling ook geldt voor mensen die met de fiets naar het station gaan en vandaar met de trein: van zo'n regeling zal het milieu geen haar beter worden, de files geen meter korter en het nodigt uit tot oneigenlijk gebruik. De charme van de belastingherziening 2001 is dat gedrag minder door lokkertjes van het belastingstelsel bepaald wordt. Fiscaal fietsen is onzin.

NRC Webpagina's
8 FEBRUARI 2000


( a d v e r t e n t i e s )

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl)