U kijkt naar de website van NRC Handelsblad gedurende de periode 1995-2001. Bezoek ook de de huidige site.
    S P O R T  
NIEUWS  | TEGENSPRAAK  | SUPPLEMENT  | AGENDA  | ARCHIEF  | ADVERTENTIES  | SERVICE 


  NIEUWSSELECTIE  
  KORT NIEUWS  
  RADIO & TELEVISIE  
  MEDIA  
S c h a k e l s


Discussie
Profiel Winterspelen
Opschudding na uitspraken over IOC-baan prins

Door onze sportredactie
ROTTERDAM/NAGANO, 10 FEBR. Een incident over uitlatingen van NOC*NSF-voorzitter Huibregtsen heeft de Nederlandse sport bij de Olympische Winterspelen in Nagano vandaag naar de achtergrond gedrongen. Huibregtsen leverde in een vraaggesprek met de Volkskrant vanmorgen felle kritiek op de benoeming van kroonprins Willem-Alexander tot IOC-lid.

Huibregtsen, die zelf ook kandidaat was voor het IOC-lidmaatschap, noemt de prins in het vraaggesprek een judas, een saboteur en een lafaard. Volgens de NOC-voorzitter zou de prins, die beschermheer is van NOC*NSF, in een brief hebben beloofd zich niet kandidaat te stellen voor het IOC. Huibregtsen: ,,Dat was de voorwaarde om beschermheer van het NOC*NSF te worden, en de kroonprins is daarmee akkoord gegaan. Zonder enige ruggespraak gaat hij vervolgens toch in op het verzoek van Samaranch. Dat kan natuurlijk niet. Zijn beschermheerschap is zelfbeschermheerschap geworden.''

In Nagano heeft Huibregtsen inmiddels afstand genomen van het artikel: ,,Ik distantieer me volstrekt van de teneur en de inhoud ervan.'' Huibregtsen heeft vandaag een gesprek gehad met de secretaris van de eveneens in Japan verblijvende kroonprins. Later op de dag heeft hij ook een afspraak met Willem-Alexander zelf. In Den Haag is geschokt gereageerd op de uitspraken van Huibregtsen.

PvdA-Kamerlid Rehwinkel vindt dat de voorzitter ,,de grenzen fors heeft overschreden''. Volgens Rehwinkel is Huibregtsen een slecht verliezer en dient hij zijn positie als voorzitter te heroverwegen. VVD'er Rijpstra is woedend. ,,Het ging net goed met de Nederlandse sport, en nu gaan we weer rollend over straat.''

IOC-lid Anton Geesink verklaarde ,,verdrietig'' te zijn over de uitspraken van de Nederlandse voorzitter. Staatssecretaris Terpstra (Sport) had vanmiddag in Nagano een gesprek met Huibregtsen. Na afloop liet zij de volgende verklaring uitgeven: ,,De heer Huibregtsen heeft tegenover de staatssecretaris één en andermaal ten stelligste ontkend dat hij dergelijke kwalificaties heeft gebruikt.''

Huibregtsen zei vanmorgen na de Olympische Spelen zijn positie als NOC*NSF-voorzitter te heroverwegen. ,,Het gaat niet alleen om de steun van de prins, maar om als voorzitter te kunnen functioneren heb ik brede steun nodig van de sportbonden. Als ik dat niet krijg, heeft het geen zin om aan te blijven.''

Huibregtsen, die ook zichzelf kandidaat had gesteld voor het IOC-lidmaatschap, net als vijf andere Nederlanders, zegt dat hij zich niet in een negatieve terminologie uitgelaten over de prins. ,,Ik heb geen interview gehad met de journalist, wel heb ik met hem gesproken. De suggestie wordt gewekt dat ik off the record dingen tegen hem heb gezegd. Maar dat is beslist niet zo'', zei Huibregtsen.

Op de vraag of de journalist liegt, antwoordde Huibregtsen: ,,Helaas moet ik dat concluderen. Ik heb de journalist bijna vijftien minuten geleden opgebeld dat ik totaal verrast was door het artikel. En dat ik absoluut niet begrijp waar hij dit vandaan haalt. Ik heb dit nooit gezegd, ook niet tegen een vriend.'' Hij zei dat hij vanavond een gesprek heeft met de prins om dit probleem uit te praten. ,,We moeten zoeken naar een constructieve oplossing.''

Huibregtsen, die al in een eerder stadium overwoog als voorzitter op te stappen, wil nog niet praten over een terugtreden. ,,Het gaat niet alleen om de steun van de prins, maar om als voorzitter te kunnen functioneren heb ik brede steun nodig van de sportbonden. Als ik dat niet krijg, heeft het geen zin om aan te blijven. Ik ben een dienaar van de sport. Zonder de steun kan ik niet verder.'' Over een rectificatie wil hij zich nog beraden met andere bestuursleden van NOC*NSF.

Hij zei dat hij zich in de afgelopen dagen wel in ,,informele kring'' heeft uitgelaten over de benoeming van de prins in het IOC. ,,Het gaat mij om drie punten. Als eerste ben ik verrast door de benoeming. Omdat hij in een eerder stadium in 1994, toen hij werd voorgedragen als beschermheer van NOC*NSF, heeft verklaard geen ambities te hebben om IOC-lid te worden. Ten tweede ben ik teleurgesteld dat ik geen voorinformatie heb gehad over de benoeming van de prins. Pas bij aankomst en pas nadat hij was benoemd heb ik ervan vernomen. Ik mag toch verwachten dat ik als voorzitter van NOC*NSF moet worden gekend in de benoeming van een beschermheer van NOC*NSF in het IOC. Ten derde ben ik het oneens met de beslissing van de overheid dat de prins als IOC-lid geen inhoudelijke rol in NOC*NSF mag hebben.''

Vanavond wil Huibregtsen met de prins overleggen over zijn functie als IOC-lid. ,,Ik wil voorkomen dat hij alleen een symbolische rol heeft. Hij moet een substantiële en inhoudelijke bijdrage leveren aan de sport.'' Dat Huibregtsen misschien in zijn teleurstelling negatieve uitlatingen over de prins en de andere vijf IOC-kandidaten heeft gedaan, ontkent hij. ,,Ik ben wel eens meer teleurgesteld geweest. Dat de prins is benoemd, is niet mijn verantwoordelijkheid. Dat is die van Samaranch. Ik ben nu diep geschokt. Ik betreur het ten zeerste dat onze prins is blootgesteld aan deze berichtgeving. Dat zal ik hem vanavond ook zeggen.''

Volkskrant-journalist Hans van Wissen houdt staande dat voorzitter Huibrengtsen zijn gewraakte uitlatingen over kroonprins Willem-Alexander heeft gedaan. Het feit dat Huibregtsen zich vanmorgen in Nagano heeft gedistantieerd van het vraaggesprek, noemt Van Wissen ,,hypocriet''. ,,Huibregtsen is kennelijk geschrokken van hetgeen hij in alle eerlijkheid in een onbewaakt ogenblik tegen mij heeft gezegd. Vanmorgen belde hij me terug, en zei: 'Ik dacht dat we een informeel gesprek hadden gevoerd.' Maar dat is onzin. Ik heb hem duidelijk als journalist om commentaar gevraagd op de benoeming van Willem-Alexander.''


Zie ook:
Een gewoon IOC-lid met een bijzonder kroontje (6 februari 1998)

Willem-Alexander benoemd tot lid IOC (5 februari 1998)

Prins benjamin van olympische elite (5 februari 1998)

Willem-Alexander kandidaat voor IOC (februari 1998)

Verkiezing nieuwe IOC-leden niet urgent(januari 1998)

NRC Webpagina's
10 FEBRUARI 1998


    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl)